Początek lata przypomina nam, jak bardzo Ziemia uzależniona jest od Słońca. A tymczasem pomiary nowego satelity Terra pokazują, w jaki sposób Słońce wpływa na klimat Niebieskiej Planety.

Pierwsze obserwacje chmur przy pomocy instrumentu CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) od marca 2000 roku do maja 2001 są najbardziej kompletnymi, rocznymi pomiarami obiegu i rozkładu energii w atmosferze Ziemskiej, jakie dotąd zebrano. Nowe dane odegrają kluczową rolę w przewidywaniu zmian klimatycznych na Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem zachmurzenia – powiedział Bruce Wielicki, kierownik CERES w mieście Langley, gdzie mieści się centrum operacyjne projektu.

Aby zrozumieć klimat, niezbędna jest wiedza na temat przyczyn zakłócania równowagi energetycznej na Ziemi. CERES badał te zmiany w ciągu całego roku, sporządzając nowe zdjęcia, reprezentujące dane ogólnoplanetarne, zbierane 2 razy dziennie. CERES m.in. zarejestrował falę ciepłego powietrza, która przetoczyła się przez USA w maju tego roku.

Wiele poszczególnych elementów składających się na planetę emituje energię. Ziemia przejmuje ją zarówno od ludzi i od Słońca. Aby równowaga została utrzymana, energia musi być wyemitowana w kosmos. Istnieją 2 źródła energii uciekającej od Ziemi. Pierwszym jest sama planeta, która emituje energię nagromadzoną w ziemi, oceanach itp. Drugim źródłem jest Słońce, którego promienie są, przez lądy, oceany, atmosferę, odbijane z powrotem w kosmos.

Równowaga, którą naukowcy nazywają „budżetem energetycznym”, składa się z 2 głównych części – energii przychodzącej ze Słońca i energii emitowanej na ww. sposoby. Zależność między tymi częściami determinuje ziemską temperaturę i klimat. Z tego powodu na dokładnym poznaniu „budżetu energetycznego” bardzo zależy naukowcom.

Jednak same dane z CERES nie wystarczą. Prawdziwą zaletą satelity TERRA jest jego umiejętność zestawiania i łączenia danych uzyskanych z CERESa, a także z innych instrumentów. Po przesłaniu danych na Ziemię informacje Terry są łączone z danymi zebranymi tu na Ziemi oraz z danymi pochodzącymi z 7 innych satelitów. Naukowcy zaczęli pracować nad syntezą wszystkich zebranych informacji i nad stworzeniem charakterystyki przyszłych zmian klimatycznych, aby sprawdzić poprawność obecnego modelu klimatycznego.

Autor

Andrzej Nowojewski