Rozpoczął się rozruch aparatury naukowej na geofizycznym satelicie KOMPAS przeznaczonym do badań ziemskiej jonosfery i magnetosfery – poinformował dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN prof. Zbigniew Kłos.

Satelita KOMPAS został zbudowany przez Rosyjską Akademię Nauk i wyposażony w aparaturę wykonaną przez uczonych z Polski, USA, Bułgarii, Węgier i Słowacji.

10 grudnia wyniesiono go na orbitę za pomocą jednego ze standardowych rosyjskich satelitów meteorologicznych Meteor. KOMPAS – satelita nowej generacji – będzie badać zjawiska zachodzące w jonosferze, między innymi elektromagnetyczne zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka i zakłócenia poprzedzające trzęsienia Ziemi.

Jednym z pięciu przyrządów na satelicie jest polskie urządzenie do badania fal plazmowych. Po stabilizacji orbity i rozruchu przyrządów KOMPAS powinien w ciągu kilkunastu dni rozpocząć normalną pracę. Jest to również ważny eksperyment techniczny.

Ważący 20 kg KOMPAS został wyniesiony na orbitę razem z czterema innymi minisatelitami przez typowego rosyjskiego satelitę meteorologicznego Meteor.

Ten system się sprawdził. Meteorologiczne Meteory wysyłane co pół roku mogą przy okazji wynosić małe satelity badawcze. Rosyjska Akademia Nauk chce ich wysłać 25 w najbliższych latach i zaprasza nas do współpracy przy budowie aparatury naukowej” – powiedział prof. Kłos.

Autor

Marcin Marszałek