Na początku stycznia 2002 rozpoczął się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej eksperyment Fizyka Koloidów w Przestrzeni Kosmicznej (Experiment on Physics of Colloids in Space). Jego celem jest zbadanie struktury fraktalnej żelu utworzonego przez substancję koloidalną.

16 stycznia podjęto pierwszą próbę dodania soli do próbki koloidu, co miało zapoczątkować wzrost struktury fraktalnej. Niestety, zawiódł mały zaworek izolujący próbkę i dopiero druga próba zakończyła się sukcesem. Fraktal rozrasta się zgodnie z oczekiwaniami i naukowcy maja nadzieję, że wkrótce zajmie całą próbkę.

Przewidywany czas trwania eksperymentu to 8 tygodni. Badany koloid składa się z 99,992 procentów z wody, a tylko 0,008 procent stanowi właściwa substancja. Inne informacje o eksperymencie znajdziesz Badania płuc i koloidy fraktalne – eksperymenty na ISS “>tutaj.

Podstawy struktur fraktalnych są dobrze poznane, ale zastosowanie tych materiałów o niezmiernie małej gęstości nie jest w pełni zrozumiałe a ich właściwości są względnie niewykorzystane” – mówi Art Bailey z Uniwersytetu Harward. – “Przeprowadzany przez nas eksperyment ma poszerzyć naszą wiedzę o zachowaniu się fraktali i pozwolić na zastosowanie ich w dziedzinach innych niż petrochemia i technologia żywieniowa.

Jeśli chodzi o inne eksperymenty toczące się obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to nadal trwa eksperyment Pulmonary Function in Flight (PuFF), podczas którego badane jest funkcjonowanie płuc astronautów przebywających w warunkach zmniejszonego ciśnienia. Swój spacer kosmiczny astronauci Dan Bursch i Carl Walz zakończyli testami płuc. Eksperyment ma sprawdzić wpływ mikrograwitacji na funkcjonowanie organu i odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ mają przy tym stosowane obecnie skafandry kosmiczne.

Na pokładzie ISS badane jest też funkcjonowanie nerek astronautów oraz mierzone są dawki promieniowania jakie otrzymują różne rejony ich ciała.

Grupa związana z Active Rack Isolation (ARIS) bada przyczyny awarii urządzenia pochłaniającego wibracje. W nocy 24 stycznia jeden z astronautów doniósł o podejrzanym hałasie. Okazało się, że złamane jest jedno z ośmiu ramion EXPRESS Rack 2. Podobna awaria wydarzyła się również podczas pobytu Załogi Trzeciej, jednak przyczyna awarii była inna. Zepsuty fragment został wymieniony na zapasowy.

W doświadczeniach na ISS biorą też udział uczniowie szkół średnich. W ramach programu Earth Knowledge Acquired by Middle School Students (EarthKAM) mogą wybierać cele do fotografowania przez umieszczoną na pokładzie stacji kamerę, a potem wykorzystywać zdjęcia w zajęciach szkolnych.

Autor

Anna Marszałek