Unia Europejska podjęła we wtorek 26 marca 2002 decyzję w sprawie finansowania prac nad systemem nawigacji satelitarnej Galileo. System ten pozwala użytkownikom na precyzyjne określenie położenia w dowolnym miejscu na świecie. Ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu GPS (Global Positioning System), mającego zarówno zastosowania cywilne jak i wojskowe.

Dzisiejsza decyzja jest wynikiem zawartego przez przywódców Unii Europejskiej w połowie marca porozumienia, Zapadła zgoda w kwestii Galileo“>o którym pisaliśmy.

Ministrowie transportu państw UE podpisali dokumenty, przewidujące przeznaczenie z unijnych pieniędzy kolejnych 450 milionów euro na realizację Galileo. Wcześniej autoryzowano już przeznaczenie na ten projekt 100 milionów euro. Łącznie pieniądze te mają sfinansować czteroletnie prace badawczo-rozwojowe nad systemem Galileo.

Cały system ma kosztować Unię 3,4 miliarda euro, co pozwoli stworzyć własną sieć 30 satelitów. UE podkreśla, że Galileo będzie zarządzany przez organy cywilne i położy kres uzależnieniu Europy od kontrolowanego przez Pentagon GPS. UE ma nadzieję, że kiedy prace nad Galileo przejdą z fazy badań w fazę realizacji, sektor prywatny weźmie na siebie do dwóch trzecich kosztów związanych z europejskim systemem nawigacji satelitarnej. Do roku 2015 finansowanie Galileo z funduszy publicznych ma zostać zakończone.

Galileo nie podoba się Amerykanom. Pod koniec zeszłego roku Pentagon wystosował nawet pismo do 15 unijnych ministrów obrony, ostrzegając, że wrogowie mogliby wykorzystać ten cywilny system w wojnie z Zachodem, a Amerykanie nie mogliby temu przeszkodzić.

GPS składa się z 24 satelitów, okrążających Ziemię dwukrotnie w ciągu doby na sześciu orbitach o wysokości 20 200 km. Budowany od 1978 roku, w pełni uruchomiony w 1995 roku system oddaje nieocenione usługi geodezji, nawigacji morskiej, lotniczej i samochodowej, a także turystyce pieszej. Na początku 2000 roku cywilni użytkownicy systemu mieli około 15 mln odbiorników, z tego kilka tysięcy w Polsce. Systemem zarządza centrala w bazie lotnictwa Falcon w Colorado Springs.

Rosja dysponuje własnym, zastrzeżonym dla wojska systemem nawigacji satelitarnej GLONASS.

Autor

Marcin Marszałek