Prom Atlantis przywiezie na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) urządzenia do przeprowadzenia pięciu nowych eksperymentów. Będą to ostatnie z serii doświadczeń przewidzianych na Ekspedycję Czwartą. Na razie jednak kontynuowane są stare eksperymenty, w tym trzy związane z badaniem wibracji, przeszkadzających w doświadczeniach z mikrograwitacją.

30 marca 20002 roku Carl Walz, inżynier znajdujący się na pokładzie ISS przeprowadził kolejne trzy testy systemu Active Rack Isolation System (ARIS) w ramach eksperymentu Active Rack Isolation System – ISS Characterization Experiment (ARIS-ICE). Podczas pierwszych dwóch jego czynności – uderzał niewielkim młotkiem wywołując wibracje – były obserwowane przez grupę naziemną za pomocą kamery.

Pozwoliło to stwierdzić, że niektóre zaburzenia pracy urządzenia, które obserwowano również podczas wcześniejszych eksperymentów, wynikają z nieprecyzyjnych działań Walza. Pomoże to w precyzyjnej analizie ostatnich danych.

1 kwietnia załoga pomagała w eksperymencie Space Acceleration Measurement System (SAMS). Pomogli wyśledzić źródło niezidentyfikowanych wibracji wykrytych przez czujniki SAMS. Ich współpraca polegała na czterokrotnym wchodzeniu i wychodzeniu z części sypialnej Stacji (Temporary Sleep Station), podczas gdy grupa naziemna monitorowała wibracje.

W ramach programu Microgravity Acceleration Measurement System (MAMS) dane zbiera czujnik wibracji niskich częstotliwości. Główny wpływ na te wibracje ma opór aerodynamiczny, wynikający z wysokości, ułożenia stacji i rozłożenia masy w jej wnętrzu. W tym momencie nie działa czujnik wibracji wysokich częstotliwości. MAMS będzie również zbierał dane podczas zbliżającego się dokowania promu Atlantis, planowanych prac i spacerów kosmicznych.

W ramach projektu badawczego Advanced Astroculture (hodowla roślin) pobierane są nowe próbki powietrza i gleby. Warunki w komorze, w której przechowywana jest hodowla zostały zmienione, by wymusić zakwitnięcie roślin i produkcję ziaren.

W czwartek wyłączono ostatnią hodowlę kryształów białkowych w ramach programu Protein Crystal Growth Single Thermal Enclosure System (PCG-STES).

Aby oszczędzać energię, w związku z dokowaniem promu Atlantis, na okres paru dni wyłączone zostanie zasilanie EXPRESS Rack 1 i EXPRESS Rack 2.

Nowe eksperymenty, które zostaną uruchomione na stacji to:

  • PESTO (Photosynthesis Experiment and System Testing and Operation) – badanie zdolności roślin do fotosyntezy w przestrzeni kosmicznej. Obszerniej piszemy o nim w innym BPS – urządzenie do hodowli roślin w przestrzeni kosmicznej“>newsie;
  • Protein Crystal Growth-Enhanced Gaseous Nitrogen (PCG-EGN) – hodowla kryształów białkowych. Eksperyment ten był już przeprowadzany na ISS wcześniej. Doświadczenie to nie będzie wymagało uwagi załogi. 500 pojemników z różnymi substancji, z których 290 zostało przygotowanych przez amerykańskich uczniów, będzie przebywało w warunkach mikrograwitacji. Są to substancje, które potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie w medycynie i rolnictwie.
  • Commercial Generic Bioprocessing Apparatus (CGBA) – badanie wpływu nieważkości na proces fermentacji. Wyniki będą mogły pomóc w produkcji antybiotyków. Podczas eksperymentu zbadany zostanie proces wytwarzania przez bakterie aktynomycyny D. Antybiotyki tej klasy są używane do zwalczania pewnych typów nowotworu.
  • Eksperyment “The Granada Crystal Box Experiment”. Tak wygląda pudełko, które umieszczone w zacisznym zakątku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej być może pozwoli lepiej poznać strukturę białek. W jego wnętrzu przez dwa miesiące będą wzrastać kryształy białkowe.

  • Commercial Protein Crystal Growth (CPCG). W specjalnym pojemniku, który znajdzie się na pokładzie ISS po raz drugi, będzie się znajdować 1000 próbek różnych białek. W warunkach mikrograwitacji naukowcy pragną wyprodukować kryształy lepszej jakości. Wyniki eksperymentu będą miały znaczenie przy interpretowaniu wyników krystalografii, czyli badaniu budowy wewnętrznej różnych materiałów. Wcześniejszy eksperyment hodowli kryształów białkowych był przez nas Odkrywanie struktury białek na pokładzie ISS“>opisywany.
  • Zeolite Crystal Growth (ZCG) – prom Atlantis przywiezie pierwsze próbki substancji zwanej zeolitem, które zostaną umieszczone w znajdującym się na ISS od grudnia 2001 roku piecu, gdzie przez kilka tygodni próbki będą wzrastać. podczas tego eksperymentu po raz pierwszy zostanie użyty ARIS.
  • Autor

    Anna Marszałek