Instrumenty znajdujące się na pokładzie satelity Terra zaobserwowały moment powstawania góry lodowej i moment pęknięcia pokrywy lodowej na Antarktydzie. Nie stwierdzono jeszcze czy częstsze powstawanie gór lodowych ma związek z globalnym ociepleniem klimatu.

W zeszłym miesiącu na Thwaites Tongue doszło do pęknięcia warstwy lodu, które rozciągało się od Zachodniej Antarktydy do Morza Amundsena. Wkrótce powstała góra lodowa oznaczona B-22. Wcześniej, w lutym 2002 roku na obszarze Półwyspu Antarktycznego odłamała się część pokrywy lodowcowej Larsen B.

Oba wydarzenia zaobserwował znajdujący się na Terra Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Zdjęcia powstały przy użyciu Multi-angle Imaging SpectroRadiometer.

B-22 ma rozmiary około 82 na 62 kilometrów. Naukowcy donoszą, że góry lodowe powstają od zeszłego roku coraz częściej. Nie wiadomo jeszcze, czy wynika to z lokalnych czy globalnych zmian klimatu.

Na ilustracji przedstawione są dwa zdjęcia pęknięcia lodu na Półwyspie Antarktycznym, dostarczone przez znajdujący się na satelicie Terra spektrometr Multi-angle Imaging SpectroRadiometer. Na lewym zdjęciu pęknięcie ma intensywnie niebieski kolor, gdyż dzięki przezroczystości lodu w rejonie pęknięcia widoczne jest w ten sposób pochłanianie przez wodę promieniowania czerwonego i podczerwonego. Na prawym zdjęciu połączono obrazy uzyskane w świetle czerwonym, zielonym i niebieskim, co pozwoliło określić topografię terenu. Obszar pęknięcia ma tutaj kolor pomarańczowy.

Dwa zdjęcia pęknięcia na Półwyspie Antarktycznym dostarczają informacji o składzie chemicznym i topografii obszaru. Obserwacje w świetle czerwonym i podczerwonym pozwoliły określić skład lodu, a obserwacja powierzchni pod różnymi kątami pozwoliła określić ukształtowanie lodu.

Multi-angle Imaging SpectroRadiometer został zaprojektowany przez Jet Propulsion Laboratory. Instrument pozwala fotografować powierzchnię Ziemi pod dziewięcioma różnymi kątami jednocześnie.

Autor

Anna Marszałek