Ludzie z całego świata będą mogli wkrótce zobaczyć swoją planetę w zupełnie nowy sposób. NASA udostępnia mapy wykonane w 2000 roku w czasie misji promu Endeavour i obejmujące swoim zasięgiem tereny leżące poza USA.

NASA i NIMA (National Imagery and Mapping Agency), partnerzy realizujący misję mapowania Ziemi, doszli do porozumienia co do udostępnienia ograniczonej liczbie uczonych map o rozdzielczości 90 metrów przedstawiających ukształtowanie powierzchni. Jednocześnie część danych będzie udostępniona wszystkim.

Dla Amerykanów istnienie map topograficznych o dużej dokładności jest oczywiste, ale dla milionów ludzi na świecie, szczególnie w mocno zachmurzonych rejonach, dane te pozwolą stworzyć mapy o rozdzielczości 10 razy większej niż dotychczas osiągana” – powiedział O’Keefe, dyrektor NASA. “Pozwoli to między innymi poprawić bezpieczeństwo lotów samolotów i zmniejszyć skutki naturalnych kataklizmów“.

Obecnie 60 procent wypadków lotniczych zdarza się w warunkach złej widoczności. Połączenie danych z z SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) i GPS (Global Positioning System) pozwoli na wirtualne wyświetlanie w kokpicie otaczającego pilota terenu nawet w ciemności lub w chmurach.

Według nowo zawartej umowy, instytucje chcące wykorzystać zebrane dane będą składać odpowiednie wnioski do JPL (Jet Propulsion Laboratory) w NASA, gdzie trwa właśnie opracowywanie zebranych w czasie misji STS-99 danych. Wnioski będą rozpatrywane przez NASA i NIMA. Decyzja na temat formy udostępnionych danych będzie podejmowana osobno w przypadku każdego wniosku.

NASA rozpoczęła opracowywanie danych w kwietniu bieżącego roku i chce je zakończyć do końca roku. Dane będą udostępnione nie później niż dwa lata od tego momentu.

Trwają dyskusję na temat udostępniania danych o rozdzielczości 30 metrów.

Artystyczna wizja przedstawiająca prom Endeavour w trakcie misji STS-99. W czasie misji wykonywano mapy ukształtowania powierzchni Ziemi.

W czasie misji Shuttle Radar Topography Mission (11-22 lutego 2000 roku) wykonano trójwymiarowe obrazy 80 procent powierzchni Ziemi pomiędzy 60 północnym, a 56 południowym równoleżnikiem. W obszarze tym mieszka 95 procent ludzi.

Autor

Michał Matraszek