Załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zakończyła cykl badań, których celem było stworzenie mikrokapsułek umożliwiających lepszy transport leków w organizmie.

Osiem próbek zostało poddanych eksperymentowi Microencapsulation Electrostatic Processing (Mikrokapsułkowy Proces Elektrostatyczny, MEPS) – powiedział kierownik projektu dr Dennis Morrison z Medical Sciences Division (Wydziału Nauk Medycznych) w NASA.

Wszystkie dane i mikrokapsułki wyprodukowane w czasie eksperymentu wrócą na Ziemię w czasie misji STS-112” – powiedział Morrison. “Wszystko wskazuje na to, że badania przebiegły bez jakichkolwiek komplikacji. Niecierpliwie czekamy na powrót naszych próbek i rozpoczęcie ich analizy“.

Cztery pierwsze eksperymenty dotyczące procesu kapsułkowania badały różne sposoby mieszania składników dwóch różnych leków przeciwrakowych. Leki wstrzykiwane będą do krwi, a następnie będą pochłaniane przez komórki nowotworowe. Do ich aktywacji używane będzie promieniowanie ultrafioletowe. Uwalniane utleniacze niszczyć będą chore komórki. Piąty eksperyment polegał na kapsułkowaniu łańcucha DNA otrzymanego metodami inżynierii genetycznej z bakterii coli.

Dwa następne eksperymenty polegały na kapsułkowaniu mieszaniny leków antynowotworowych i drobnych cząstek ferromagnetycznych. Cząstki te mają umożliwiać lekarzom aktywowanie leku za pomocą pola magnetycznego. Kolejny, podobny eksperyment przewidywał, że lek będzie uwalniany za pomocą silnego pola elektrostatycznego.

Wszystkie eksperymenty mają na celu stworzenie leków umożliwiających w przyszłości leczenie nowotworów za pomocą chemioterapii. Dzięki badaniom możliwe będzie stosowanie wyższych dawek leków bezpośrednio w chorych komórkach, co zmniejszy pojawiające się efekty uboczne.

Badania były przeprowadzane w stanie nieważkości, abyśmy lepiej mogli zrozumieć proces rozprowadzania leków. Ziemskie pole grawitacyjne znacznie utrudnia badania, ponieważ substancje ulegają różnej sedymentacji w zależności od ciężaru właściwego. Badania umożliwią stwierdzenie, jakie warunki, temperatury i szybkości przepływu będą prowadzić do najbardziej skutecznego działania leku” – powiedział Morrison.

Autor

Michał Matraszek