Amerykańska Agencja Kosmiczna planuje na grudzień 2002 rozpoczęcie kilku misji satelitarnych, których celem jest lepsze poznanie naszej planety i Układu Słonecznego. Są to ICESat, CHIPSat i SeaWinds.

Pierwszym z planowanych przez NASA na grudzień programow jest ICESat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite). Jego zadaniem jest dostarczenie informacji na temat powierzchni Ziemi i zmian masy lodowców w okolicach Grenlandii i Antarktyki. Badania te pozwolą przewidzieć zachowanie się lodowców w warunkach zmieniającego się klimatu. Narzędziem będzie krążący na satelicie specjalny układ laserowy o nazwie GLAS (Geoscience Laser Altimeter System). Z częstością około 40 razy na sekundę będzie mierzył czas dotarcia wiązki światła z lasera do obiektu na Ziemi i czas jej powrotu do satelity. W ten sposób zostaną pośrednio ocenione zmiany w położeniu określonych punktów naszej planety. Więcej o misji Misja satelity ICESat “>tutaj

Na zdjęciu widoczny jest instrument Geoscience Laser Altimeter System (GLAS), przed zamontowaniem na satelicie ICESat.

W tym samym czasie co ICESat, w kosmos zostanie wysłany CHIPSat (Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer) – niewielki satelita, którego rolą będzie zbieranie danych pomocnych w określeniu miejsca narodzin Układu Słonecznego. Nowy satelita będzie badać materię międzygwiazdowa – bardzo gorący gaz, o tak niskiej gęstości, ze trudno ja zmierzyć. W świetle dzisiejszej wiedzy to właśnie taki gaz w chwili schłodzenia i kondensacji staje się zaczątkiem gwiazdy. Przestrzeń układu słonecznego wypełniona jest gazem o jeszcze wyższej gęstości i temperaturze (około 180 razy wyższej niż na powierzchni Słońca).

Trzeci z programów, realizowany we współpracy z Japońską Agencją Badań Kosmicznych (National Space Development Agency) to SeaWinds. Będzie służył obserwacjom siły i kierunku wiatrów. Poprawi to nie tylko jakość prognoz pogody, ale też pozwoli przewidywać zbliżanie się groźnych sztormów i huraganów oraz anomalii klimatycznych, takich jak El Nino i La Nina.

Autor

Anna Marszałek