Grupa dochodzeniowa, badająca przyczyny katastrofy sondy CONTOUR (Comet Nucleus Tour) określiła cztery prawdopodobne przyczyny katastrofy sondy wystrzelonej 3 lipca 2002 roku. Najbardziej prawdopodobną przyczyną rozpadu sondy było naruszenie struktury spowodowane ciepłem podczas odpalenia silnika rakietowego.

Nie ma danych telemetrycznych ani obserwacyjnych z okresu bezpośrednio przed i w trakcie odpalania, nie można przebadać szczątków sondy. Z tego powodu możliwe są również inne wyjaśnienia, takie jak wybuch silnika, kolizja ze złomem kosmicznym lub meteorytem czy utrata dynamicznej kontroli przez sondę.

Jak CONTOUR nie odpowiada“>donosiliśmy 15 sierpnia 2002 roku NASA nie mogła wznowić kontaktu z sondą. Stało się to po manewrze uwzględniającym odpalenie silnika. 22 sierpnia 2002 powołano grupę dochodzeniową CONTOUR Mishap Investigation Board (MIB) pod przewodnictwem Therona Bradley’a Jr. Grupa miała przeanalizować proces, dane i czynności z okresu 15 sierpnia, poszukując głównego powodu katastrofy, oraz ustworzyć zalecenia dla przyszłych misji.

MIB ustaliła, że alternatywne wyjaśnienia są dużo mniej prawdopodobne, niż główne. Aby wykorzystać konstruktywnie niepowodzenie, wyciągnąć lekcję i zwiększyć niezawodność przyszłych misji, wnioski wyciągnięto jednak na podstawie szerszego zakresu możliwych przyczyn.

Misja, której cele CONTOUR – pójdzie w ślady Stardust“>opisywaliśmy została utracona w momencie odpalenia silnika paliwo stałe Alliant Techsystems STAR 30BP, który miał skierować sondę z orbity okołoziemskiej w kierunku komety Encke.

CONTOUR został zaprojektowany tak, by wznowić transmisję danych telemetrycznych na Ziemię po odpaleniu silnika. Jednak nie otrzymano żadnego sygnału. Projekt misji nie przewidywał transmisji podczas samego odpalenia, nie zakładano również optycznych obserwacji manewru.

Kolejne próby wymuszenia kontaktu z sondą nie powiodły się. CONTOUR prawdopodobnie rozpadł się w locie“>16 sierpnia 2003 zaobserwowano 3 oddzielne obiekty na lekko rozbieżnych trajektoriach, w pobliżu, a dokładniej przed, oczekiwana pozycją sondy CONTOUR. Po ostatniej próbie nawiązania kontaktu z CONTOUR wciąż milczy“>20 grudnia 2002 roku NASA i ALP ogłosiły utratę sondy. Za implementację techniczną, projekt, budowę i operowanie sondą odpowiedzialny był APL.

NASA uwzględni lekcję udzieloną przez misję CONTOUR w przyszłych misjach” – powiedział Bradley. Stwierdził, że raport MIB jest wynikiem ciężkiej pracy “detektywistycznej” wielu osób i organizacji. – “Brak danych oznaczał, że w poszukiwaniach przyczyn katastrofy nie możemy zostawić żadnego wątku nie rozpatrzonego.”

Autor

Anna Marszałek