Nadzieje na ponowne nawiązanie kontaktu z satelitą Advanced Earth Observing Satellite 2 (Midori 2) są coraz mniejsze. O utracie komunikacji z satelitą, która miała miejsce 25 października 2003, i wynikała prawdopodobnie z kłopotów z systemem zasilania, pisaliśmy.

Przedstawiciele Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) nie łączą obecnych problemów technicznych z utratą wcześniejszego satelity Midori 1 w 1996 roku, spowodowanego awarią baterii słonecznych.

JAXA rozważa możliwość odzyskania satelity Midori 2 po awarii z 25 października. Do satelity cały czas wysyłane są polecenia, które mają przywrócić jego funkcjonowanie oraz przeanalizować stan, w którym się obecnie znajduje. Jednak wyniki analiz i niemożliwość ponownego ustanowienia łączności z satelitą wskazują, że szanse na przywrócenie satelity do pracy są bardzo znikome„.

Obraz radarowy satelity Midori 2, wykonany po utracie komunikacji z satelitą.

JAXA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom Midori 2 jak najlepszy dostęp do wszystkich danych zebranych podczas dziewięciomiesięcznej misji, co pozwoli maksymalizować jej użyteczność. Dodatkowo, przy współpracy z wszystkimi zainteresowanymi, rozpatrujemy planowane obserwacje Ziemi, rozważając ich znaczenie w rozwiązaniu globalnych problemów środowiskowych, podkreślonych na zjeździe Earth Observation Summit„.

JAXA chce jak najszczerzej przeprosić wszystkich obywateli japońskich, użytkowników Midori 2 oraz wszystkich biorących udział w projekcie, w tym Ministerstwo Środowiska, NASA i CNES (Center National d’Etudes Spatiales), których instrumenty znajdowały się na pokładzie satelity„.

Autor

Anna Marszałek