Centrum Badań Kosmicznych PAN, zaangażowało się w kanadyjsko-polsko-austriacki program BRIght Target Explorer (BRITE)-Constellation. W ramach projektu, w latach 2010-2012, powstaną w Polsce dwa satelity badające gwiazdy gorętsze od Słońca. Będą one służyły do wykrycia niewielkich pulsacji olbrzymów i nadolbrzymów w obrębie naszej galaktyki.

Artykuł opracował Jerzy Knopik.

Badaniom ma być też poddany proces konwekcji energii. W sumie programem zostanie objęte ok. 500-800 gwiazd. Polscy astronomowie są światowymi specjalistami w dziedzinie astrosejsmologii. Dodatkowym wkładem centrum jest wiedza teoretyczna oparta o własne programy wykorzystywane do symulacji gwiazd. W kosmos ma polecieć łącznie sześć satelitów: po dwa z każdego państwa.

Wymiary BRITE wynoszą 200x200x200mm, a masa waha się w granicach 5-6,5 kg. Satelity będą zawierać panele słoneczne, narzędzia do łączności, oraz niewielki teleskop soczewkowy wyposażony w szerokokątną kamerę cyfrową.

Misja BRITE-PL będzie trwać około czterech lat. Projekt, którego koszt wynosi 14,2 mln zł, sfinansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to najwyższy grant naukowy od 1989 r. Niedawno został ogłoszony konkurs na logo oraz plakietkę dla satelity.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu