Ziemia i Mars zbliżają się do siebie z prędkością 10 km/s. 13 czerwca Mars znajdzie się w opozycji, a 21 czerwca planety znajdą się w odległości 68 mln km, czyli będą w najbliżej siebie w całym 26 miesięcznym cyklu.

Teraz Mars jest doskonałą “gwiazdą poranną”. Można go zaobserwować 10-15 stopni nad horyzontem. Jest jasny, nie miga jak inne gwiazdy, a także ma odmienny od nich kolor.

Mars będzie stawać się coraz jaśniejszy w miarę zbliżania się do nas. Gdy w końcu 13 czerwca Mars znajdzie się w opozycji (Słońce i Mars będą znajdować się po 2 przeciwnych stronach Ziemi) zostanie zakończony kolejny 26-cio miesięczny cykl. Gdyby orbity tych 2 planet były idealnymi kołami, największe zbliżenie miałoby miejsce właśnie 13 czerwca. Jednak z powdu eliptyczności całe zdarzenie zaczodzić będzie 8 dni później. Wtedy też Mars będzie leżeć pomiędzy Ziemią, a środkiem Drogi Mlecznej, której poświata stanowić będzie tło dla Czerwonego Globu.

Autor

Andrzej Nowojewski