Na czerwcowym niebie właściwie przez całą noc możemy obserwować gwiazdozbiór Skorpiona, a w nim niedaleko Antaresa (najjaśniejsza gwiazda w tej konstelacji) zmienną gwiazdę delta Sco, która przed dziesięcioma miesiącami rozbłysła i jest teraz najjaśniejszą z trzech gwiazd głowy Skorpiona.

Należy jej szukać w południowej części nieba około 10 – 15 stopni nad horyzontem, na prawo od najjaśniejszej w tej okolicy Alfa Sco (1,07 mag.) pośrodku trzech gwiazd ustawionych w jednej linii, tworzących głowę Skorpiona. Najlepiej widoczna jest około godziny 0:00, kiedy osiąga maksymalną wysokość nad horyzontem.

Delta Skorpiona jeszcze niedawno była niewyróżniającą się gwiazdą zmienną (z bardzo niewielkimi wahaniami blasku), a jej jasność oscylowała wokół 2,3 magnitudo. Lecz w lipcu 2000 roku nagle rozbłysła, a jej blask wzrósł do 1,8 mag. i aż do dziś oscyluje wokół tej wartości. To zdarzenie zmieniło wygląd głowy Skorpiona, gdyż obecnie Delta jest dużo jaśniejsza niż jej dwie sąsiadki (wcześniej była najjaśniejsza, lecz nie tak znacznie).

Jest to bardzo gorąca i jasna gwiazda typu widmowego B0. Może być też gwiazdą spektroskopowo podwójną (czyli składającą się z dwóch lub więcej gwiazd, których nie jesteśmy w stanie zaobserwować, z powodu dużej odległości w jakiej znajdują się od nas).

Naukowcy do tej pory nie umieją wyjaśnić przyczyny tak gwałtownego rozbłysku i nie wiedzą jak długo Delta będzie tak jasna. Zastanawiają się również, czy jej blask jeszcze wzrośnie i do jakiej wartości, czy też powróci do dawnego stanu. Mimo że tak wiele zjawisk umiemy już wytłumaczyć, to nadal przyroda nas zaskakuje.

Nie czekając jednak na odpowiedzi, warto spojrzeć w stronę Skorpiona i zachwycić oko niespotykanym zjawiskiem i to jak najszybciej, bo nie wiadomo, czy przypadkiem jutro Delta nie powróci do swojego poprzedniego stanu.

Autor

Gabriel Pietrzkowski