Planeta krążąca najbliżej Słońca znalazła się po przeciwnej jego stronie niż Ziemia i pozostaje niewidoczna. Teraz zacznie się od Słońca oddalać, aby 18 września znaleźć się w maksymalnej elongacji wschodniej.

W Polsce nie będzie to dobry okres do obserwacji Merkurego – będzie on świecił krótko po zachodzie Słońca, nisko ponad zachodnim horyzontem. Na lepsze warunki do obserwacji musimy poczekać do jego maksymalnej elongacji zachodniej, która zdarzy się 29 października. Będzie wtedy widoczny przed wschodem Słońca na tle porannej zorzy.

Autor

Michał Matraszek