Aktualnie na niebie, tuż po zapadnięciu zmroku, możemy dostrzec w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza kometę LINEAR 2000 WM1.

Odkryta w końcu ubiegłego roku kometa LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Reaserch) 2000 WM1 znajduje się aktualnie na naszym niebie. Na początku grudnia kometa znajdowała się w gwiazdozbiorze Ryb (Psc). Następnie podróżując w kierunku południowym przeszła przez gwiazdozbiór Wieloryba (Cet) i teraz można ją dostrzec w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza (Scl). Jednak już niedługo, bo około 18 grudnia, przestanie być widoczna na niebie na półkuli północnej i zacznie cieszyć oczy obserwatorów na południowej półkuli.

Obserwacje najlepiej zacząć około godziny 19:00 kiedy Rzeźbiarz znajduje się najwyżej nad horyzontem i jest dość dobrze widoczny. Najlepiej zlokalizować kometę posługując się najjaśniejszą gwiazdą Ryby Południowej (PsA) Fomalhaut, o jasności około 1,23 mag, oraz gwiazdą Deneb Kaitos (jasność 2,05 mag.) z gwiazdozbioru Wieloryba (Cet). Następnie, używając lornetki, spróbuj prześledzić obszar pomiędzy wspomnianymi obiektami.

Używając teleskopu możemy dostrzec, że kometa posiada dwa warkocze: jeden z nich utworzony z materii, która jest wywiewana z jądra komety przez wiatr słoneczny, a drugi tworzy się ze światła rozproszonego na wyrzucanym z głowy komety pyle.

Kometa osiągnie najwyższą jasność – około 3,9 mag – 18 stycznia. Niestety nie będziemy mogli tego dostrzec.

Tak naprawdę to już obecnie szanse na zobaczenie komety w Polsce są zerowe. Przy deklinacji równej -38 stopni widoczna jest jedynie na południe od 52 równoleżnika. Przechodzi on mniej więcej przez centrum naszego kraju. Jednak nawet w województwach południowych kometa znajdować się będzie tak nisko nad horyzontem, że dostrzeżenie jej będzie praktycznie niemożliwe. Niech żałują ci, którzy nie widzieli jej kilka tygodni temu, kiedy widoczna była wysoko na niebie w gwiazdozbiorze Perseusza, a potem Barana.

Autor

Zbigniew Artemiuk