5 marca w drugiej połowie nocy dojdzie do zakrycia gwiazdy Acrab (beta Skorpiona) przez Księżyc. Będzie to najjaśniejsza zakrywana gwiazda w 2002 roku. Zjawisko będzie widoczne około 15-20 stopni nad południowym horyzontem przy fazie Księżyca 60%.

Acrab to układ potrójny o łącznej jasności 2.6 magnitudo. Zakrycie będzie widoczne przy jasnym brzegu i mogą pojawić się kłopoty z rejestracją jego dokładnego momentu. Odkrycie będzie widoczne przy ciemnym brzegu. Tuż przed głównym odkryciem, około 15 sekund wcześniej widoczne będzie odkrycie gwiazdy ZC 2303 0 jasności 4.8 magnitudo, do którego dojdzie niemal dokładnie w tym samym miejscu co do odkrycia głównego. Samo odkrycie bety Skorpiona, ze względu na wielokrotność układu może przebiegać stopniowo.

Zachęcam do obserwacji tego efektownego zjawiska. Poniżej podaję momenty zakrycia (D) i odkrycia (R) dla kilku wybranych miast. Wszystkie momenty w czasie środkowoeuropejskim.

Białystok – 3:33:20 (D), 4:38:17 (R)

Bydgoszcz – 3:25:42 (D), 4:32:57 (R)

Gdańsk – 3:27:47 (D), 4:33:04 (R)

Katowice – 3:24:51 (D), 4:35:18 (R)

Kraków – 3:26:08 (D), 4:36:29 (R)

Lublin – 3:31:01 (D), 4:38:48 (R)

Łódź – 3:26:41 (D), 4:35:05 (R)

Olsztyn – 3:29:46 (D), 4:35:11 (R)

Poznań – 3:23:38 (D), 4:32:06 (R)

Rzeszów – 3:29:19 (D), 4:38:57 (R)

Szczecin – 3:21:22 (D), 4:29:22 (R)

Warszawa – 3:29:21 (D), 4:36:30 (R)

Wrocław – 3:22:41 (D), 4:32:39 (R)

Autor

Robert Bodzoń