18 listopada Księżyc spotka się w Lwie z Jowiszem. Minimalna odległość kątowa między nimi wyniesie około 4 stopni. Momentu największego zbliżenia nie zobaczymy.

Warto jednak spojrzeć na tę parę w noc poprzedzającą zjawisko i następującą po nim.

17 listopada Księżyc wzejdzie około 23:10, a jego faza wynosić będzie 41 procent. Jowisz ukaże się ponad horyzontem o 0:27 i będzie miał jasność -2 magnitudo. Odległość na niebie pomiędzy nimi wyniesie prawie 10 stopni. Do cywilnego świtu (około godziny 6:15) planeta wzniesie się na wysokość około 43 stopni i znajdzie się już tylko 8 stopni od Księżyca, którego faza zmaleje do 39 procent. Później utonie w blasku dnia.

Kolejny wschód Księżyca nastąpi 19 listopada o 0:32. Sierp w fazie 31 procent świecić będzie na niebie 5 stopni od największej z planet i stopniowo od niej oddalać. Do godziny 6:15 faza Księżyca zmaleje do 29 procent, oddali się on od Jowisza na 7 stopni i znajdzie na skraju konstelacji Panny.

Zapraszamy do obserwacji!

Autor

Michał Matraszek