27 grudnia około 2:00 dojdzie do dolnego złączenia Merkurego ze Słońcem. Będzie je na niebie dzielił kąt około 2,5 stopnia.

Merkury znajdzie się 101 milionów kilometrów od Ziemi i 46 milionów kilometrów od Słońca. Gwiazdę od naszej planety będzie dzielił dystans 147 milionów kilometrów. Jest to w przybliżeniu suma dwóch poprzednich liczb, gdyż w momencie koniunkcji Ziemia, Merkury i Słońce znajdą się prawie na linii prostej.

Planeta przeniesie się teraz na niebo poranne, na którym (z dużymi trudnościami) będzie ją można obserwować przez znaczną część stycznia.

Autor

Michał Matraszek