NASA opublikowała mapy satelitarne rozmieszczenia dwutlenku węgla w środkowej części troposfery – w warstwie znajdującej się około 8 km od powierzchni planety.

Grupa badaczy pod przewodnictwem Moustafa Chahine’a z JPL zauważyła, że na rozprowadzenie dwutlenku węgla w środkowej troposferze wpływają w znacznym stopniu główne źródła tego gazu znajdujące się na powierzchni Ziemi oraz procesy kształtujące pogodę i klimat na Ziemi. Na półkuli północnej, najwięcej dwutlenku węgla znajduje się nad kontynentami. Dane do analizy dostarczała satelita Aqua, w okresie od września 2002 do lipca 2008 roku.

Zdaniem naukowców, zwiększający się poziom dwutlenku węgla nad północno-zachodnim Atlantykiem, spowodowany jest przemieszczeniem się tego gazu wraz z ciepłymi masami powietrza z południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Zwiększony poziom gazu cieplarnianego zanotowano również w obszarze śródziemnomorskim, którego źródłem jest Ameryka Północna i Europa. Dwutlenek węgla z południowej Azji dociera aż nad Środkowy Wschód. Zaś z Azji wschodniej przemieszcza się nad Ocean Spokojny. Na półkuli południowej zanotowano znaczny wzrost dwutlenku węgla na szerokościach między 30 i 40 równoleżnikiem.

Autor

Andrzej Żukowski