Koniec lutego nie będzie korzystny dla obserwatorów gwiazd i obiektów mgławicowych, ponieważ Księżyc będzie zbliżał się do pełni, będzie świecił prawie przez całą noc, z każdym dniem coraz bardziej przeszkadzając swoim blaskiem. Do póżnych godzin nocnych można obserwować dwie planety (Marsa i Saturna) oraz planetoidę Westę.

Pełnia Księżyca wypada w niedzielę 28 lutego o godzinie 17:38, ale zanim ona nastąpi, to wcześniej, bo w poniedziałek 22 lutego o godzinie 1:42 Księżyc znajdzie się w I kwadrze. Po drodze do pełni Srebrny Glob odwiedzi gwiazdozbiory Byka, Bliźniąt, Raka i Lwa, przechodząc blisko najjaśniejszych gwiazd tych konstelacji.

W poniedziałek wieczorem Księżyc będzie prawie dobę po pierwszej kwadrze i wieczorem odnajdziemy go około 9° na północ od Aldebarana – najjaśniejszej gwiazdy konstelacji Byka (jasność +0,9 magnitudo).

Dzień później Księżyc przejdzie do gwiazdozbioru Bliźniąt, a w momencie pokazanym na mapce będzie znajdował się około 6° na południowy wschód od drugiej co do jasności gwiazdy konstelacji Byka – El Nath (jasność +1,6 mag). Jednocześnie naturalny satelita Ziemi będzie znajdował się 5° na północny zachód od gromady otwartej M35, ale jego silny blask będzie utrudniał jej dostrzeżenie.

W czwartek 25 lutego Księżyc znajdzie się na pograniczu gwiazdozbiorów Bliżniąt i Raka. Jego faza wzrośnie już wtedy do 88% i wieczorem będzie się znajdował w sąsiedztwie jasnych Kastora i Polluksa oraz Marsa. Od Kastora (α Gem, jasność +1,6 magnitudo) Księżyc będzie odległy o prawie 12,5 stopnia, od Polluksa (β Gem, +1,1 mag) – trochę ponad 8°, zaś od Marsa – 7°.

Mars w tym tygodniu osłabnie o kolejne 0,2 magnitudo i jego jasność będzie wynosić -0,6 mag. Średnica Czerwonej Planety będzie miała 12″, natomiast przez większe teleskopy z dużym powiększeniem można próbować dostrzec fazę Marsa, która będzie miała 97%.

Czerwona Planeta wciąż porusza się ruchem wstecznym i jej odległość od gromady otwartej M44 wzrośnie do 7°

Sobota i niedziela upłynie Księżycowi na wędrowaniu przez gwiazdozbiór Lwa. 27 lutego wieczorem faza Srebrnego Globu będzie wynosić już 99%, a odnaleźć go będzie można niecałe 5° na południe od Regulusa – najjaśniejszej gwiazdy tej konstelacji. Jednocześnie Księżyc będzie się znajdował około 13° na południe od Westy, ale o tym więcej napiszę za chwilę.

Jak już pisałem w niedzielę będzie pełnia Księżyca, a Srebrny Glob będzie się znajdował około 20° na zachód od Saturna (o którym więcej też będzie w dalszej części notki).

Mapka pokazuje położenie Westy na tle gwiazdozbioru Lwa w czwartym tygodniu lutego 2010.

Mapę wykonał Janusz Wiland w programie AstroJaWil (http://www.astrojawil.pl/astrojawil.htm).

W gwiazdozbiorze Lwa, wewnątrz charakterystycznego sierpa w zachodniej części gwiazdozbioru przebywa planetoida Westa, która w zeszłym tygodniu była w opozycji. Jasność Westy wynosi +6,2 magnitudo i jest łatwo widoczna przez lornetki. Jednak w tym tygodniu w jej dostrzeżeniu (zwłaszcza w końcu tygodnia) będzie przeszkadzał bliski pełni Księżyc, który dodatkowo w sobotę znajdował się będzie około 13° na południe od Westy.

Mapka pokazuje położenie Saturna w czwartym tygodniu lutego 2010.

Rysunek wykonano na podstawie programu Starry Night (http://www.starrynighteducation.com).

Na koniec został Saturn, który dokładnie za miesiąc 22 marca znajdzie się w opozycji do Słońca. Odległość Saturna do gwiazdy Zaniah wzrośnie już do 1 stopnia i 20 minut kątowych. Jego jasność będzie wynosić +0,6 magnitudo, natomiast średnica kątowa – 19″.

Jak już pisałem przy Księżycu w niedzielę 28 lutego wieczorem Saturn będzie się znajdował około 20° na wschód od Srebrnego Globu, który tego dnia będzie w pełni. W trakcie nocy odległość ta będzie się zmniejszać.

Wcześniej, bo we wtorek 23 lutego w swojej maksymalnej elongacji wschodnie znajdzie się Tytan – najjaśniejszy (widoczny już przez lornetki) księżyc planety z pierścieniami.

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher