Wenus znalazła się w złączeniu dolnym ze Słońcem. W czasie kolejnej takiej konfiguracji (za 586 dni) przejdzie na tle tarczy Gwiazdy Dziennej.

Identyczne konfiguracje planety i Słońca powtarzają się w odstępach czasu zwanych okresem synodycznym. W przypadku Wenus wynosi on około 584 dni.

W czasie złączenia dolnego odległość kątowa planety (dolnej, Merkurego lub Wenus) i Słońca osiąga minimum, a obiegające gwiazdę ciało niebieskie znajduje się bliżej Ziemi niż Słońce. To oznacza, że możliwe jest przejście planety na tle tarczy słonecznej.

Niestety, spore nachylenie orbity Wenus do płaszczyzny ekliptyki powoduje, że są to zjawiska niezmiernie rzadkie. Ostatnio obserwowaliśmy je Przejście Wenus – zdjęcia!„>8 czerwca 2004.

Dzisiaj Wenus „mija” Słońce w odległości wynoszącej aż 6 stopni. O tranzycie przed tarczą nie ma mowy.

Zdarzy się on jednak w czasie następnego złączenia dolnego, 6 czerwca 2012. Kiedy następny tranzyt?„>Pisaliśmy o tym 6 lat temu!

Autor

Michał Matraszek