25 kwietnia wieczorem dojdzie do częściowego zaćmienia Księżyca. Maksymalna faza zjawiska wyniesie tylko 0,015. Srebrny Glob zaledwie “otrze” się zatem o cień naszej planety. Zachęcamy do wieczornych obserwacji! Dodatkową atrakcją będzie Saturn, przebywający w tej samej części nieba.

Faza zaćmienia to ułamek średnicy tarczy Księżyca jaki pogrąża się w cieniu. Tym razem będzie to zaledwie 1,5 procenta. Należy się więc spodziewać niewielkiej, ciemnej “czapki” nałożonej na jasno świecące koło Księżyca w pełni.

Księżyc minie oś cienia naszej planety od strony południowej. Zaćmiona będzie więc północna (“górna”) część jego tarczy. BR>

Faza zaćmienia półcieniowego wyniesie natomiast 0,987. To oznacza, że Srebrny Glob nie zanurzy się w nim w całości.

Znajdując się w północnych regionach Księżyca, obserwator mógłby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca przez Ziemię. Na większości zwróconej ku Ziemi powierzchni naszego naturalnego satelity obserwowałby częściowe zaćmienie Słońca. Natomiast przebywając w południowych rejonach Srebrnego Globu, nie widziałby zaćmienia w ogóle… Przebywając po przeciwnej stronie Księżyca, nigdy nie zobaczyłby Ziemi ani zaćmienia Słońca.

Poniższa tabela przedstawia momenty kolejnych kontaktów tarczy księżycowej z półcieniem i cieniem, czyli początki i końce częściowych zaćmień: półcieniowego i cieniowego. Podano także współrzędne Księżyca w układzie horyzontalnym (wysokość i azymut). Momenty kontaktów są identyczne dla obserwatora w dowolnym miejscu naszej planety. Wysokość i azymut obliczono dla Łodzi.

ZjawiskoGodzina (czas wschodnioeuropejski)Wysokość (stopnie)Azymut (stopnie)
Początek zaćmienia półcieniowego, P120:03:411,5116
Początek zaćmienia cieniowego, U121:54:0414139
Maksimum zaćmienia22:07:2915142
Koniec zaćmienia cieniowego, U422:21:0416145
Koniec zaćmienia półcieniowego, P400:11:2322172

W czasie całego zaćmienia Księżyc przebywać będzie na tle konstelacji Panny, w pobliżu jej granicy z Wagą. I właśnie w Wadze zobaczymy w czasie zaćmienia Saturna. Odnajdziemy go jako “gwiazdkę” o jasności +0,1 magnitudo świecącą 4 stopni na wschód (“w lewo”) od Srebrnego Globu. Do zbliżenia Księżyca i Saturna na najmniejszą odległość dojdzie kilkadziesiąt minut po zaćmieniu.

Złączenie Księżyca w pełni z planetą mówi nam, że planeta znajdować się musi bardzo blisko opozycji. I rzeczywiście, tym razem dojdzie do niej 28 kwietnia około godziny 10:00. Panują więc w tej chwili bardzo dobre warunki do obserwacji Saturna. Przesz niewielki teleskop dostrzec można jego słynne pierścienie.

Autor

Michał Matraszek