Czwarta planeta w kolejności od Słońca w Układzie Słonecznym. Mars nosi imię rzymskiego boga wojny, ponieważ starożytnym jego czerwony kolor kojarzył się z krwią. Z tego powodu też często nazywa się go Czerwona Planetą.

Średnica Marsa jest o połowę mniejsza od średnicy Ziemi, a jego masa nie przekracza 1/10 masy Ziem. Dzień marsjański(sol) jest dłuższy od ziemskiego o około 40 minut. Na Marsie występują pory roku, jednak ze względu na to że orbita Marsa jest bardziej wydłużona niż Ziemska, długość ich jest różna – na przykład wiosna trwa 199 dni, a jesień 147.

Mars prawdopodobnie posiada jądro żelazowo-niklowe o promieniu 1700 km. Otoczone jest ono skalistym płaszczem, który z kolei jest przykryty skorupą. Ponieważ jądro jest płynne, Mars nie ma pola magnetycznego.

Do Marsa dociera o 40% mniej energii słonecznej niż do Ziemi, a jego powierzchnia pokryta jest wieloma kraterami, uskokami, dolinami, płaskowyżami, wulkanami (największy wulkan w układzie słonecznym to Olympus Mons), oraz szczelinami (widoczna z Ziemi Valles Marineris – jej długość wynosi prawie 5000km, a szerokość okolo 200 km). Na Marsie znajdują się liczne kanały, którymi w przeszłości płynęła woda. Dzisiaj woda na Marsie występuje jedynie w czapach polarnych.

Atmosfera na Marsie jest o wiele rzadsza niż atmosfera ziemska – ciśnienie atmosferyczne na Marsie wynosi zaledwie 0,007 ciśnienia ziemskiego. Atmosfera planety składa się głownie z dwutlenku węgla (95%), azotu (2,7%), argonu (1,6%), oraz innych gazów. Nad powierzchnią Marsa tworzą się chmury z kryształków suchego lodu. Na Marsie istnieją też wiatry, które potrafią wiać z prędkością 300km/h, tworząc burze piaskowe.

Mars jest w dużym stopniu podobny do Ziemi i dlatego podejrzewa się, że mogło na nim istnieć kiedyś życie. Na meteorycie znalezionym na Antarktydzie odkryto węglany, co świadczy o możliwości istnienia życia na czerwonej planecie.

Wokół Marsa orbitują dwa księżyce: Fobos oraz Dejmos. Do Marsa wysłano już szereg sond, między innymi: Mariner 4, 6, 7, i 9, Viking 1 i 2, Mars Observer (stracona), Mars Pathfinder, Mars Global Surveyour, Mars Climate Orbiter (stracona), Mars Polar Lander (stracona), Mars Odyssey.

Wybrane fakty o Marsie

Średnia odległość od Słońca: 227,94 mln km
Odległość od Słońca w aphelium: 249,1 mln km
Odległość od Słońca w peryhelium: 206,7 mln km

Średnia prędkość orbitalna: 24,14 km/s
Mimośród orbity: 0,9338
Nachylenie równika do orbity: 25o19′
Nachylenie orbity do ekliptyki:1o50’59”
Długość roku: 686,98 dni ziemskich

Czas obrotu wokół osi: 24 h 37 min 23 s

Masa: 0,11 masy Ziemi
Średnia gęstość: 3,93 g/cm3
Prędkość ucieczki: 5 km/s
Średnica równikowa: 6786 km

Ciśnienie atmosferyczne: 0,007 ziemskiego

Temperatura powierzchni: od -125oC do +25oC
Albedo: 0,154 Mars

Autor

Wojciech Lizakowski