Europejska Agencja Kosmiczna nawiązała współpracę z Japończykami w sprawie wspólnych badań Marsa przez sondy Mars Express i Nozomi.

Gdy orbitery europejski i japoński osiągną Czerwoną Planetę, będą prowadzić wspólne badania w latach 2003 i 2004. Na spotkaniu obu zespołów osiągnięto porozumienie w tej sprawie.

Sondy wejdą na marsjańskie orbity prostopadłe względem siebie, co umożliwi im wspólne monitorowanie atmosfery i pogody na Marsie. Przewidywane są również inne wspólne przedsięwzięcia. Japończycy ponadto zaoferowali pomoc przy testowaniu sondy europejskiej przed jej wystrzeleniem, a także analizowanie danych, gdy Mars Express znajdzie się już u celu. Również Europejczycy będą przetwarzali dane Nazomi, gdyż wsparcie techniczne nie jest już możliwe – japońska sonda została już wystrzelona.

W ramach współpracy europejsko-japońskiej ma się również odbywać wymiana kadry naukowców. Atmosferę towarzyszącą przedsięwzięciu ocenia się jako bardzo owocną. Naukowiec z projektu Mars Express, Agustin Chicarro, powiedział nawet, że Europa i Japonia zbyt długo szukały partnerów za różnymi oceanami, a teraz okazało się, że leżą na końcach tego samego kontynentu. Planuje się bowiem długoterminową współpracę w przyszłości, opartą na przyjaźni i zaufaniu.

Japońska sonda Nozomi, wystrzelona w w 1998 jest już w drodze na Marsa. Europejski Mars Express jest jeszcze w budowie. Start planowany jest na 1 czerwca 2003 roku na pokładzie rakiety Soyuz-Fregat.

Autor

Wojciech Rutkowski