Najdokładniejsze dotąd radarowe zdjęcia podwójnego systemu asteroid 1999 KW4 zostały zrobione w zeszłym tygodniu. Dzięki radioteleskopowi Goldstone astronomowie odkryli klucz do struktury tego rzadko spotykanego obiektu, poznając tym samym jego przeszłość i przyszłość. Grupa astronomów przeanalizowała zdjęcia pokazujące tor mniejszej asteroidy orbitującej wokół większej. Zdjęcia zostały wykonane przez 70-metrowy radioteleskop Goldstone. Asteroida 1999 KW4 znajdowała się w odległości 5 milionów km od Ziemi.

System KW4 jest już trzecim bliskim Ziemi systemem binarnym odkrytym przez radar, ale dopiero tym razem byliśmy w stanie całkowicie obejrzeć układ oraz całą orbitę jednego ciała wokół drugiego powiedział dr Steven Ostro z Jet Propulsion Laboratory (NASA) w Pasadenie w Kalifornii, lider grupy, która dokonała obserwacji. Goldstone mógł obserwować asteroidy do 8 godzin na dobę przez tydzień. Później zrobiliśmy dokładne zdjęcia przy pomocy Arecibo na Puerto Rico, który nie jest zbyt mobilny, ale o wiele mocniejszy.

KW4 było sklasyfikowane jako obiekt potencjalnie zdolny do zderzenia się z Ziemią. Dokładniejsze pomiary (z dokładnością do 15 metrów) zaprzeczyły takiej możliwości. Większy komponent układu jest sferyczny i ma długość 1,2 km. Mniejszy jest trzy razy mniejszy i asferyczny.

Jest to jedyny obiekt takiego rodzaju, który przecina orbity Wenus, Merkurego i Ziemi. Jedyne ciała niebieskie, które posiadają podobne orbity to komety, więc istnieje prawdopodobieństwo, że KW4 jest pozostałością po komecie.

Początkowo ustalono, że czas obiegu mniejszego ciała jest równy 16 godzin, jednak dopiero dalsze badania sprecyzują ten parametr. Wkrótce zostanie także obliczona masa i gęstość obu ciał, więc będzie wiadomo, z czego są zbudowane. W przypadku innych asteroid takie informacje mogą być uzyskane jedynie przez wysłanie sondy w ich okolice. Z tego też powodu binarne układy są łakomym kąskiem dla astronomów, tym bardziej, że niektórzy twierdzą, iż jest to pierwsza szansa zbadania pozostałości komety.

Kolejny system binarny pojawiający się w okolicy Ziemi pozwoli nam odpowiedzieć na wiele innych pytań. Wciąż nie wiemy, jak takie układy się tworzą i jak bardzo są stabilne. Niektórzy sugerują, że powstają w wyniku zderzeń meteorów, jednak rozwiązanie tego problemu nie jest jeszcze nam dane.

Pierwszy system binarny został odkryty przez Galileo w 1993 podczas obserwacji asteroidy Ida. Galileo odkrył wtedy jej towarzysza Dactyla. Od tamtej pory coraz więcej binarnych systemów pojawia się na naszym firmamencie, co pewnie jest miłym urozmaiceniem.

Autor

Andrzej Nowojewski