Z przedstawionych 43 koncepcji przyszłych misji badawczych Marsa NASA wybrała dziesięć najbardziej obiecujących, na które zostaną przekazane fundusze na dalsze prace. Wśród nich są misje polegające na dostarczeniu próbek marsjańskiego gruntu i atmosfery na Ziemię, wysyłaniu sieci wielu małych lądowników bądź orbiterów, a także kolejnego marsjańskiego pojazdu.

Wybrane misje reprezentują koncepcję Scout – małych sond, których misje mają być szybkie, proste i tanie. Od pewnego czasu w NASA znaczną rolę odgrywa czynnik finansowy – budżet agencji jest powiększany nieznacznie, szuka ona zatem oszczędności.

Dziesięciu najlepszym projektom przyznano początkową pulę po 150 tysięcy dolarów. Będą one teraz rozwijane i mają konkurować w ciągu najbliższych miesięcy o ostateczną realizację. Oto projekty sond, które mają szansę stać się tytułowymi skautami – małymi jednostkami dokonującymi odkryć na nieprzebadanej jeszcze planecie, jaką jest Mars:

  • SCIM (Sample Collection for Investigation of Mars): misja ma polegać na pobraniu próbek atmosferycznego pyłu i gazu używając aerożelu i zabrania ich na Ziemię;
  • KittyHawk: misja wykorzystująca trzy szybowce, które przebadają skład i stratygrafię zboczy Valles Marineris, co nie jest możliwe dla zwykłych lądowników czy orbiterów;
  • Urey: dotyczy pojazdu, który ma określić wiek materiału geologicznego oraz jego skład, nie tylko na Marsie ale i na dowolnej innej planecie;
  • MACO (Mars Atmospheric Constellation Observatory): sieć mikrosatelitów wokół Marsa scharakteryzuje trójwymiarową strukturę jego atmosfery, dając nowy wgląd w marsjański klimat;
  • Artemis: Trzy małe lądowniki i mikropojazdy zbadają powierzchnię oraz na płytką głębokość grunt Marsa w rejonie polarnym w poszukiwaniu wody i substancji organicznych;
  • MEO (Mars Environmental Observer): ten orbiter intensywnie przebada rolę, jaką w marsjańskiej atmosferze odgrywa woda, pył, lód i inne substancje aby zrozumieć cykl hydrologiczny Marsa;
  • Pascal: sieć 24 stacji pogodowych na powierzchni Marsa ma przez ponad dwa lata stale rejestrować wilgotność, ciśnienie, temperaturę i inne czynniki;
  • Mars Scout Radar: orbiter wykorzysta radar SAR (Synthetic Aperture Radar) do wykonania mapy geomorfologii powierzchi Marsa na głębokość do pięciu metrów w celu odnalezienia podpowierzchniowych kanałów wodnych i innych tworów;
  • Naiades: cztery lądowniki zbadają grunt tuż pod powierzchnią pod kątem obecności ciekłej wody, używając sondy niskiej częstotliwości;
  • CryoScout: misja, która ma wykorzystać ciepłą wodę w celu roztopienia lodu w czapach polarnych, mogłaby pobrać próbki z głębokości od kilkudziesięciu do setek metrów w głąb lodu w celu zbadania jego składu i w poszukiwaniu składników organicznych.

Autor

Wojtek Rutkowski