Magnetyczny biegun północny przemieszcza się dużo szybciej niż do tej pory. W 2005 roku opuści definitywnie Kanadę i znajdzie się na wodach terytorialnych Rosji – doniósł pod koniec zeszłego tygodnia naukowiec z kanadyjskiej Komisji Geologicznej Larry Newitt.

Magnetyczny biegun północny nie przestaje przemieszczać się na północ od momentu jego odkrycia w 1831 roku. Szybkość przemieszczenia się bieguna znacznie się zwiększyła – z około 10 kilometrów rocznie w 1970 roku do prawie 40 kilometrów rocznie w chwili obecnej – obliczył Newitt.

Według naukowca, zwiększenie szybkości spowodowały zaburzenia geomagnetyczne w jonosferze i magnetosferze.

Magnetyczny biegun północny usytuowany jest obecnie około 150 kilometrów na północny-zachód od wyspy Ellef Ringnes na samej północy archipelagu arktycznego i w ciągu trzech lat opuści wody terytorialne Kanady – dowodzi kanadyjski naukowiec.

Jeśli magnetyczny biegun północny będzie kontynuował przemieszczanie z obecną szybkością, to za mniej więcej 50 lat znajdzie się na Syberii – twierdzi Larry Newitt. Dodaje jednak, że niczego nie można być pewnym, gdyż biegun może zmienić kierunek przemieszczania, zwolnić lub zawrócić.

Autor

Marcin Marszałek