Podczas obserwacji Jowisza wykryto w okolicy jego biegunów tajemnicze pulsujące zorze. Rejestrowano je w promieniach X i UV w grudniu 2000 roku i wciąż nie ma satysfakcjonującego wyjaśnienia pochodzenia tego dziwnego zjawiska.

Promieniowanie Roentgena lub ultrafioletowe, jakie tworzy tajemnicze zorze wokół biegunów Jowisza, rejestrowały takie urządzenia jak Chandra, Kosmiczny Teleskop Hubble’a, aparatura sond Cassini i Galileo. Przypuszczano, że wywołują je wpadające w wodorowo-helową atmosferę Jowisza jony tlenu i siarki, pochodzące z księżyca Io.

Teoria ta jednak upadła – w konsekwencji dokładnego zlokalizowania źródła promieniowania X w górnych warstwach jowiszowej atmosfery uznano, że nie mogły tam dotrzeć jony z pobliża Io. Cząstki które tam się znajdują mają ponadto zbyt małą energię by wywołać promieniowanie X.

Możliwym jest wytłumaczenie, że pulsujące wysokoenergetyczne zorze mogą być wywoływane przez ciężkie cząstki pochodzące ze Słońca. Są one przechwytywane przez magnetosferę Jowisza i kierowane w okolicę jego biegunów. Tam mogłyby wpadać w ruch oscylacyjny między biegunami, co może wytłumaczyć zagadkową pulsację zorzy.

Autor

Wojtek Rutkowski