Morza na jowiszowym księżycu Europie, ukryte pod grubą warstwą lodu, przypominają składem chemicznym najstarszy ocean na Ziemi – uważa prof. Józef Kaźmierczak z Instytutu Paleobiologii PAN.

Prof. Kaźmierczak wspólnie z prof. Stephanem Kempe z Politechniki w Darmstadt prowadzi badania nad ewolucją chemiczną najstarszych oceanów na Ziemi. “Był to ocean z dużą zawartością wodorowęglanu sodu czyli sody. Najstarszy ocean przypomina pod względem chemizmu wód dzisiejsze jezioro Wan w Turcji. Ten model chemicznej ewolucji najstarszego ziemskiego oceanu pasuje także do mórz na Marsie i Europie” – powiedział prof. Kaźmierczak.

Krążąca wokół Jowisza sonda Galileo dokonała przy ostatnich zbliżeniach do Europy spektrometrycznych badań szczelin w skorupie lodowej na zamarzniętym morzu. Wykryła tam obecność substancji sodowych – takich samych jak w pierwotnym oceanie ziemskim.

Na jowiszowym księżycu Europie musiała zachodzić podobna chemiczna ewolucja mórz jak na Ziemi. Ponieważ sodowe środowisko sprzyjało rozwojowi pierwszych form życia w ziemskich oceanach, jest to ważny argument potwierdzający możliwość istnienia życia na Europie” – powiedział prof. Kaźmierczak.

Swoją teorię o podobieństwie chemicznym mórz na Europie i pierwotnego oceanu ziemskiego prof. Kaźmierczak i Kempe ogłosili w ostatnim numerze “Astrobiology” – nowego amerykańskiego periodyku naukowego poświęconego problematyce życia w kosmosie. Zaprezentowali ją też na dwóch konferencjach naukowych NASA poświęconych badaniom Europy.

Autor

Marcin Marszałek