Sonda Mars Global Surveyor nie jest już pierwszej młodości. Kierujący sondą inżynierowie mają więc teraz za zadanie sprawić, żeby MGS służyła jak najdłużej. Jednym z najbardziej palących problemów jest kwestia oszczędzania paliwa.

Oczywiście większość energii wykorzystywanej przez sondę to energia słoneczna. Jednak aby ustawić się we właściwym kierunku, zachować stałą pozycję podczas obserwacji czy ustawić się do komunikacji z Ziemią, sonda musi polegać dodatkowo na paliwie.

Obecnie sonda ustawiona jest w pozycji zwanej Relay 16, czyli pod kątem 16 stopni do nadiru. Okazuje się, że w tym ułożeniu sonda jest ułożona najbardziej aerodynamicznie, przez co jej kurs jest najbardziej stabilny i zużywa najmniej paliwa. W tej pozycji możliwe jest również wykonanie trójwymiarowych zdjęć niektórych szczegółów powierzchni Marsa.

Misja MGS jest tak wielkim sukcesem, gdyż kierujący nią ludzie zawsze potrafią rozwiązać każdy problem jaki napotkają” – mówi kierownik misji Gene Brower. – “Znakomitym przykładem może być problem z anteną“.

Problem z anteną komunikacyjną zaczął się w marcu 1999 roku, kiedy antena miała wskazywać na punkt o azymucie mniejszym niż 41,5 stopnia. Pojawiły się trudności, które rozwiązano za pomocą prostego manewru: co roku, gdy Ziemia jest widziana z Marsa pod tym kątem, trzeba przekręcać antenę do położenia przeciwnego, a gdy mija równik Marsa, z powrotem do wyjściowego. Oczywiście manewr ten zwiększa zaburzenia ruchu i zużycie paliwa, jednak umożliwia komunikację z sondą przez cały rok.

W wyniku ustawienia sondy w pozycji Relay 16 wyszły na jaw problemy z systemem pozycjonowania MGS. System śledzenia gwiazd nie jest zaprogramowany na pracę w takim ułożeniu i kilka razy w wyniku jego złej pracy antena sondy została odwrócona od Ziemi. Naukowcom udało się przywrócić komunikację dzięki procedurom awaryjnym i pracują teraz nad uaktualnieniem oprogramowania, tak by podobne problemy już się nie zdarzały.

Mimo wszystkich kłopotów związanych ze starzeniem się sondy, Mars Global Surveyor jest nadal w pełni sprawny i użyteczny. Przykładem jego pracy mogą być wszystkie zdjęcia uzyskane już podczas przedłużonej misji, o których piszemy w MGS powiększył marsjański album“>innym newsie (uzupełnionym o kolejne zdjęcia!).

Autor

Anna Marszałek