Dwie odkryte w 1997 roku planetoidy zostały nazwane imionami polskich wybitnych matematyków: prof. Kazimierza Kuratowskiego i prof. Stefana Mazurkiewicza – poinformował doc. Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Planetoida 26205 otrzymała imię Kazimierza Kuratowskiego (1896-1980), profesora Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, członka PAU i PAN, wieloletniego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i wiceprezesa Międzynarodowej Unii Matematycznej. Prof. Kuratowski był autorem licznych prac z topologii, teorii mnogości i logiki matematycznej.

Planetoida 27975 została nazwana imieniem Stefana Mazurkiewicza (1888-1945), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka PAU, jednego z założycieli warszawskiej szkoły matematycznej. Prof. Mazurkiewicz zajmował się analizą matematyczną i rachunkiem prawdopodobieństwa.

Nazwy nowym planetoidom nadaje Komisja Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która zbiera się coraz częściej ze względu na wzrastające tempo nowych odkryć” – przypomniał doc. Ziołkowski.

W kosmosie krąży już kilka “polskich” planetoid. Noszą one imiona wybitnych polskich twórców i uczonych: Adama Mickiewicza, Stanisława Lema, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Pendereckiego (patrz Planetoida Pendereckiego“>odpowiedni news), a także Jana Heweliusza, Tadeusza Banachiewicza, Grzegorza Sitarskiego, Alfreda Tarskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Stefana Banacha (patrz link“>odpowiedni news), Jana Łukasiewicza (patrz Planetoida Jana Łukasiewicza“>odpowiedni news).

Międzynarodowa Unia Astronomiczna uhonorowała też poznańskich astronomów – Tadeusza Michałowskiego i Tomasza Kwiatkowskiego, zajmujących się badaniem planetoid.

Autor

Marcin Marszałek