Sonda Mars Odyssey zaobserwowała na powierzchni Czerwonej Planety ślady pozostawione przez trąby powietrzne zwane “diabłami pyłowymi” (“dust devils”). Interesująca jest regularność w kierunku występowania śladów.

Warto się przyjrzeć ułożeniu śladów na powyższym zdjęciu. Wyraźnie widać, iż typowy kierunek w którym wieje wiatr to z wschodu na zachód… lub z zachodu na wschód. Niezależnie od rozwiązania tego problemu i tak fakt regularności jest dość wyjątkowy – na innych marsjańskich obszarach nie obserwuje się takiej stałości kierunku wiatrów na przestrzeni więcej niż kilku miesięcy.

Ślady pozostawione przez trąby powietrzne na powierzcni Marsa nie są trwałe, jednak wpływ tych małych tornad na klimat jest znaczny. Zawirowania te stale pompują w atmosferę planety znaczne ilości pyłu, a pył jest jedną z podstawowych sił określających klimat Czerwonej Planety.

Autor

Marcin Marszałek