Tym razem urządzenie High Resolution Camera (HRSC) znajdujące się na pokładzie sondy Mars Express wykonało dokładne zdjęcia marsjańskiego krateru łącznie z zawartością jego dna.

Zdjęcie zostało zrobione z orbity 427 w maju 2004 roku i przedstawia krater z polem wydm zlokalizowany w północno-wschodnim basenie krateru Argyre Planitia.

Środek zdjęcia znajduje się na 303o długości geograficznej zachodniej i 43o szerokości geograficznej południowej. Rozdzielczość zdjęcia wynosi około 16,2 metra na piksel.

Krater ma około 45 kilometrów średnicy i 2 kilometry głębokości. W północno-zachodniej jego części znajduje się kompleks wydm o szerokości 7 kilometrów i długości 12 kilometrów.

W wypalonych słońcem miejscach takie formy terenu nazywane są barankami. Są to wydmy o asymetrycznym profilu, powoli wznoszące się po stronie wiejącego wiatru, a stromo opadające po stronie zawietrznej.

Widoczne tutaj pole wydmowe sugeruje zachodni kierunek wiatrów. Skład materiału budującego wydmy nie jest znany, ale prawdopodobnie jest to ciemny piasek pochodzenia bazaltowego.

Autor

Wojciech Lizakowski