7 czerwca 2007 roku odbędzie się start nowej sondy NASA – “Dawn”. Jej celem będzie dokładniejsze poznanie głównego pasa planetoid między Marsem i Jowiszem. “Świt” zbliży się do dwóch większych jego obiektów: planetoidy Westa i planety karłowatej Ceres. Jeszcze do jutra można zapisać się do lotu razem z sondą. Nazwiska kilkuset tysięcy wpisanych osób polecą do pasa planetoid.

Zadaniem sondy Dawn będzie zbadanie procesów zachodzących podczas tworzenia się Układu Słonecznego, poprzez zbadanie dwóch największych protoplanet, które niewiele zmieniły się od czasu powstania Układu Słonecznego. Podczas swojej misji Dawn będzie badał Ceres, Westę i wiele innych mniejszych planetoid znajdujących się w Pasie Głównym.

Jednym z celów misji będzie poznanie roli wody w formowaniu się planet, zbliżenie do Ceres i Westy, których ewolucja została zatrzymana przez formowanie Jowisza, ma pomóc w odpowiedzi na to pytanie. Westa, uważana za bardziej zaawansowaną ewolucyjnie jest sucha, podczas, gdy prymitywniejsza Ceres zawiera znaczne ilości wody. Inne rzeczy wymagające weryfikacji to przypuszczalne procesy hydrologiczne na Ceres (m.in. czapy polarne) i przypuszczenia, co do większego namagnesowania skał Westy niż Marsa. Dodatkowo przypuszcza się, że Ceres może posiadać cienką atmosferę, wyróżniającą ją spośród tego typu obiektów.

Schemat przedstawia trajektorię lotu sondy Dawn. Strat ma się odbyć 7 czerwca 2007 roku

Zbadanie tych rzeczy pozwoli poznać więcej szczegółów z okresu formowania się obiektów Głównego Pasa Planetoid i Układu Słonecznego, a badania planetoid w Pasie mają pomóc w rozumieniu formowania się i ewolucji planet.

Autor

Tomasz Ożański