Pory roku czy polarne dni i noce nie są charakterystyczne tylko dla Ziemi – zjawiska te występują na wszystkich planetach, których oś obrotu jest pochylona względem ich orbity. Na Marsie nie zachodzące pod horyzontem Słońce obserwowała sonda Phoenix.

Oś obrotu Ziemi jest nachylona w stosunku do ekliptyki o kąt 23°27'. W efekcie na przestrzeni roku zmienia się wysokość Słońca nad horyzontem (o tej samej godzinie), następują pory roku, zmieniają się długości dnia i nocy, a w rejonach okołobiegunowych trwają polarne dni lub noce.

Podobnie jest w przypadku Marsa, którego oś obrotu jest nachylona nieco bardziej niż ziemska – 25°11'. Również tam następują pory roku, a wewnątrz kół podbiegunowych występują dni i noce polarne.

Phoenix wylądował na marsjańskim 68 równoleżniku szerokości północnej, jest zatem oddalony od bieguna o 22°. Znajduje się więc wewnątrz marsjańskiego koła podbiegunowego, w obszarze występowania zjawisk polarnych.

Prezentowana mozaika zdjęć ukazuje położenia Słońca w przeciągu 11 marsjańskich dób, w godzinach 22-2 lokalnego czasu słonecznego. Słońce w tym czasie nie zachodziło pod horyzont – trwał marsjański dzień polarny.

Autor

Wojciech Rutkowski