Na regionie polarnym na północnej półkuli Marsa, kratery to rzadki widok. Powodem może być stosunkowo młody wiek geologiczny obszaru lub obecność lodu, w którym ślady impaktów zanikają podczas relaksacji skorupy lodowej. Jednak nawet te istniejące kratery nie są łatwe do wykrycia, gdyż znikają pod warstwą lodu i osadów. Dlatego tym bardziej interesujące śą dwie nowe zdobycze aparatu HiRISE: dwa niewielkie kratery, z których jeden, co ciekawe, widoczny jest jako pagórek.

Na ślad pierwszego trafiono badając fragment warstwowego złoża składającego się z lodu i pyłu. Na jednym ze zboczy wykryto dziwny, samotny, stożkowaty pagórek. Naukowcy uważają, że może to być pozostałość dawnego krateru, któy jest teraz odsłaniany. Zazwyczaj nanosy Zawijają się wokół krateru i stopniowo go wypełniają. W tym przypadku, w sposób, który nie do końca został jeszcze zrozumiały, lód nad kraterem okazał się odporniejszy na erozję niż lód otoczenia, w wyniku czego w miejscu krateru powstał pagórek. Wzgórek zbudowany jest z lodowych bloków o wysokości do 10 metrów. Bloki pokrywa czerwonawy pył. ale poza tym nie różnią się od materiału w otoczeniu.

Naukowcy uważają, że powstanie tego typu warstwy, grybej na kilka kilomerów, ma silny zwiąej z procesami atmosferycznymi oraz zawiera w sobie informacje na temat zmian klimatycznych na Czerwonej Planecie.

Zdjęcie wykonane przez aparat HiRISE przedstawia jeden z nielicznych kraterów na północnej pokrywie lodowej Marsa. Kolory zostały wzmocnione tak, że gruboziarnisty lód jest niebieski, a pył czerwony.

Drugi ze znalezionych kraterów ma średnicę zaledwie 115 metrów i znajduje się już dokładnie na północnej pokrywie lodowcowej. Na zdjęciu kolorami zaznaczono regiony pyliste (czerwony) oraz gruboziarnisty lód (niebieski). Gładka powierchnia rozciągająca się od krateru w prawo i w górę, może być wynikiem działania wiatru i mrozu związanych z obecnością krateru.

Aparat HiRISE, znajdujący się na pokładzie sondy Mars Reconnaissance Orbiter rozpoczął działanie w 2006 roku. Od tamtej pory dostarczył przezło 8200 zdjęć o rozmiarach rzędu gigapikseli, które zapewniają naukowcom doskonały rzut oka na geologię Marsa.

Autor

Anna Marszałek