Sonda kosmiczna Cassini po raz kolejny dokonała obserwacji Tytana – największego, spowitego chmurami, księżyca Saturna. Przelot, oznaczony jako T-66, miał miejsce 28 stycznia i w chwili największego zbliżenia sonda znajdowała się w odległości 7500 kilometrów od Saturna.

Tekst artykułu został przetłumaczony przez uczestników Zimowych Warsztatów Naukowych w Brzesku.

T-66 miał miejsce 28 stycznia 2010 r. Odległość sondy od Tytana była wtedy o 6400 kilometrów większa niż podczas poprzedniego przelotu. Mimo to nie możemy umniejszać wartości dokonanych obserwacji. To spotkanie umożliwiło sondzie Cassini spojrzeć na księżyc Saturna z nieco innej perspektywy.

Dla potrzeb tego przelotu system obrazowania został przystosowane do prowadzenia wysoce precyzyjnych obserwacji, zarówno w trakcie, jak i po fazie zbliżenia. Dzięki temu mógł zbadać obszar sięgający od okolic południowo biegunowych aż do położonych w pobliżu równika rejonu Adiri. Gdy sonda znalazła się w cieniu Tytana, miała okazję głębszego zbadania składu i parametrów widma jego atmosfery.

Misja sondy Cassini Huygens jest wspólnym projektem NASA oraz ESA, Europejskiej i Włoskiej Agencji Kosmicznej. Budową lądownika Huygens i koordynacją projektu zajmowała się ESA. Lądownik, połączony z sondą, wyruszył w podróż i po 7 latach odłączył się, by wejść w atmosferę Tytana.

Autor

Avatar photo
Agata Senczyna