Marsjański łazik Opportunity został wyposażony w nowe oprogramowanie, które pozwala mu na samodzielny wybór skał do dalszego zbadania. Jest to kolejny krok w przygotowaniach przyszłych, bardziej zautomatyzowanych misji.

Łazik wpierw analizuje zdjęcia wykonane przy pomocy szerokokątnej kamery nawigacyjnej i wybiera skały na podstawie wcześniej zadanych kryteriów, takich jak kształt czy kolor. Dopiero potem przy pomocy dokładniejszej kamery panoramicznej wykonuje zdjęcia przy pomocy barwnych filtrów.

Nowy system, nazwany AEGIS (Autonomous Exploration for Gathering Increased Science), znacznie przyspiesza proces analizy marsjańskiego terenu. Bez niego, zdjęcia wykonane przy pomocy kamery nawigacyjnej wysyłane są na Ziemię w celu obejrzeniach ich i wybrania celów, które są fotografowane dopiero następnego dnia. Ten czasochłonny proces oznacza, że czasami można minąć jakiś ciekawy obiekt, nim zostanie on zidentyfikowany.

Zdjęcie wykonane przy pomocy kamery nawigacyjnej podczas 2172. marsjańskiego dnia misji Opportunity. Żółty znacznik wskazuje na skałę, która została określona jako najlepiej spełniająca kryteria zadane przez naukowców.

Pierwsze testy zakończyły się sukcesem. Łazik, który niedawno rozpoczął siódmy rok misji na czerwonej planecie, wybrał jedną ze skał spośród ponad 50 możliwych, opierając się na instrukcjach nakazujących skupienie na dużych i ciemnych kamieniach. Wybrany kawałek skały ma rozmiar futbolówki, jasnobrązowy kolor i wygląda na wyrzuconych z pobliskiego krateru uderzeniowego.

Obiekt, który został wybrany do dalszej analizy przez system AEGIS. Zdjęcie zostało złożone z obrazów wykonany w trzech długościach fali, kolory są zbliżone do rzeczywistych.

Naukowcy są bardzo zadowoleni z oprogramowania, które działa zgodnie ze wszystkimi założeniami. Może być używane podczas postojów w trakcie dziennej jazdy, bądź też podczas operacji wykonywanych pod koniec dnia, dając szansę rozpoznanie licznych obiektów, które w innym przypadku zostałyby pominięte. Oprogramowanie posiada także opcje umożliwiające zmianę preferencji, gdyż w zależności od otoczenia różne rodzaje obiektów mogą być interesujące.

AEGIS dołączył do innych systemów, o które zostały wzbogacone Spirit i Opportunity już w trakcie trwania marsjańskiej misji. Obejmują one omijanie przeszkód, obliczanie jak daleko należy sięgnąć automatycznym ramieniem, aby dotknąć skały czy odsiewanie i wysyłanie zdjęć nieba na których widać chmury bądź tzw. pyłowe diabły. Ostatnia usprawnienia to kolejny krok w rozwoju przyszłych marsjańskich misji.

Autor

Grzegorz Gajda