Niedawno ukazały się wyniki ukazujące zmiany w polu magnetycznym Ziemi. Są to pierwsze wyniki misji Swarm, finansowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Artykuł napisała Klara Muzalewska.

Rozpoczęta w listopadzie w 2013 roku misja Swarm zapewnia bezprecedensowy wgląd w funkcjonowanie ziemskiego pola magnetycznego, które chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym i bombardowaniem naładowanych cząstek.

Wizja artystyczna trzech satelitów misji ESA Swarm.

Pomiary wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy potwierdzają ogólną tendencję osłabiania się ziemskiego pola magnetycznego. Największe osłabienie występuje na zachodniej półkuli. W innych obszarach, takich jak południowy obszar Oceanu Indyjskiego, nastąpiło wzmocnienie pola magnetycznego. Ostatnie pomiary potwierdzają także ruch północnego bieguna magnetycznego w kierunku Syberii.

Mapa przedstawia natężenie pola magnetycznego Ziemi zmierzone w czerwcu 2014 roku przez misję Swarm.

Te zmiany bazują na sygnałach magnetycznych Ziemi pochodzących z jej rdzenia. W ciągu najbliższych miesięcy naukowcy będą analizować dane pochodzące z innych źródeł, a mianowicie z płaszcza, skorupy, oceanów, jonosferymagnetosfery Ziemi. Dostarczy nam to nowego spojrzenia na wiele procesów naturalnych, poczynając od tych, które występują w głębi naszej planety do pogody kosmicznej wywołanej aktywnością słoneczną. Z kolei dzięki tym informacjom lepiej zrozumiemy dlaczego magnetyczne pole słabnie.

Wizja artystyczna linii pola magnetycznego Ziemi

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu