Ostatnie obserwacje odkrytej w zeszłym roku planetoidy ujawniły, że tak naprawdę są to dwa krążące wokół siebie obiekty o podobnych rozmiarach i masach. Jest to czwarty, dotychczas odkryty, układ podwójny zauważony w pobliżu Ziemi.

Pod koniec zeszłego roku astronomom udało się zaobserwować nową planetoidę bliską Ziemi noszącą nazwę 2017 YE5, jednak wówczas wyglądała ona na typowy obiekt należący do tej grupy. Dopiero badania przeprowadzone pod koniec czerwca 2018 roku, gdy ciało znajdowała się w punkcie najbliższym Ziemi, dostarczyły bardzo ciekawych danych. Na podstawie obrazów zebranych przy pomocy radaru GSSR badacze doszli do wniosku, że 2017 YE5 może być układem podwójnym mniejszych planetoid, co, po odpowiednim obróceniu się części składowych obiektu, zostało potwierdzone.

Wizja artystyczna układu podwójnego 2017 YE5.

Z prowadzonych wówczas obserwacji wynika również, że planetoidy te wykonują wokół siebie pełny obrót w około 22 godziny. Zostało to dodatkowo potwierdzone poprzez mierzenie zmian jasności obserwowanego układu. Prawdziwe rozmiary obiektów, które były zdecydowanie większe od określonych na podstawie badań optycznych, ukazało dopiero obrazowanie radiowe. Co więcej, obserwacje ujawniły znaczące różnice w odbijaniu fal przez obie planetoidy, co może wynikać z odmiennego składu lub różnych gęstości ciał.

Naukowcy sądzą, że spośród planetoid bliskich Ziemi o średnicy większej od 200 metrów prawie 15 procent stanowią układy podwójne, w których znacznie mniejsze ciało krąży wokół swojego większego odpowiednika. We wspomnianej grupie znajdują się także obiekty podobne do 2017 YE5, których części składowe mają podobne masy, jednakże występują one bardzo rzadko.

Grafika przedstawia trajektorię odkrytego układu podwójnego.

Odkrycie prawdziwej natury 2017 YE5 zapewnia badaczom możliwość lepszego zrozumienia procesów odpowiadających za powstanie układów podwójnych tego typu. Połączenie danych zebranych przy pomocy radarów i obserwacji optycznych w przyszłości może pozwolić astronomom na dokładne określanie gęstości oraz składu obiektów podobnych do 2017 YE5.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Jan Nowosielski