NASA ogłosiła, że znajdujący się na orbicie HETE 2 (High-Energy Transient Explorer) jest sprawny. Rozpoczyna się misja mająca trwać do czterech lat, polegająca na szybkim wykrywaniu błysków gamma – potężnych wybuchów we Wszechświecie.

Satelita został umieszczony na orbicie 9 października, wyniesiony na rakiecie Pegasus. Do tej pory był kierowany na właściwą trajektorię. Ostatnie testy potwierdziły że urządzenie jest gotowe podjąć wyzwanie błyskawicznego identyfikowania błysków gamma, które są według naukowców najpotężniejszymi eksplozjami we wszechświecie.

NASA twierdzi, że oficjalnie HETE-2 nie zakończył jeszcze procedury dostrajania, ale nie powinno to przeszkodzić w wypełnianiu misji. HETE-2 będzie wykrywał i identyfikował błyski gamma szybciej niż jakiekolwiek inne urządzenie dotychczas. Jeśli tylko taki błysk zostanie odnotowany, satelita przekaże informacje o nim do naziemnej centrali, a stamtąd do wszystkich zainteresowanych ośrodków. Będzie to trwało zaledwie minuty, co umożliwi obserwatorom zaobserwowanie błysku jeszcze podczas jego trwania.

Dotychczas instrumenty HETE-2 znalazły sześć potwierdzonych błysków gamma. Jeden z nich aktywował systemy transmisji na pokładzie satelity sukcesywnie demonstrując sprawność HETE i jego możliwości.

W tym miesiącu HETE-2 ma zostać intensywnie wykorzystany w okolicy nowiu – 23.02 – czekamy na dalsze wiadomości.

Autor

Wojciech Rutkowski