Gwiazda IRC+10216 odparowuje wodę z obiegających ją lodowych ciał. To co dzieje się wokół niej, w przyszłości może wydarzyć się w Układzie Słonecznym.

Taką obserwację przeprowadzili uczeni badający dane z satelity SWAS (Submillimeter Wave Astronomy Satellite). Odkrycie ogłoszone jest w dzisiejszym wydaniu “Nature”.

Satelita dostarczył dowodów na istnienie w innych układach gwiazdowych molekuł wody, niezbędnego składnika dla jakiejkolwiek znanej formy życia. Satelita od dwóch lat obserwował molekuły wody. Jednak ostatnie odkrycie jest szczególnie ciekawe, gdyż znaleziono obłok zawierający wodę wokół gwiazdy. Gwiazda ta, oznaczona jako IRC+10216, jest wiekowym olbrzymem zbajdującym się 500 lat świetlnych od nas w gwiazdozbiorze Lwa.

Wyjaśnienie powstania wokół gwiazdy takiego obłoku zakłada, że woda ta została odparowana z lodowych, zamrożonych ciał krążących wokół gwiazdy. W naszym układzie planetarnym również spotykamy takie zamrożone obiekty. Są nimi komety.

Aby wyjaśnić ilość zaobserwowanej przez SWAS wody należy przyjąć, że wokół gwiazdy, w odległości 75-300 jednostek astronomicznych (odległości Ziemia-Słońce) znajdowało się kilkaset miliardów komet. Wydaje się, że jest to dużo, lecz Saavik Ford, doktorant na Uniwersytecie w Baltimore stwirdził: Masa ta jest porównywalna z początkową masą Pasa Kuipera – zbioru komet obiegających Słońce poza orbitą Neptuna. W naszym układzie planetarnym komety te obiegają po cichu Słońce. Czasem tylko któraś z nich zbliża się do Słońca, ogrzewa i paruje powodując powstanie głowy i warkocza wokół siebie. Jednak IRC+10216 świeci dużo jaśniej niż Słońce, w związku z tym wokół niej wiele komet jednocześnie ogrzewa się i paruje.

To co się dzieje w układzie IRC+10216 może być obrazem tego co stanie się w Układzie Słonecznym za kilka miliardów lat. Słońce stając się czerwonym olbrzymem zwiększy wielokrotnie swoje rozmiary i jasność i spowoduje gwałtowne odparowanie komet krążących poza orbita Neptuna.

Autor

Michał Matraszek