Obserwacje regionu w pobliżu centrum Galaktyki przeprowadzone z wykorzystaniem kosmicznego obserwatorium Chandra przyniosły odkrycie włóknistego obłoku emitującego promienie Roentgena.

Rentgenowskie twory (na zdjęciu w kolorze niebieskim), wielkości 40 lat świetlnych, są powiązane z włóknistymi strukturami przypominającymi muszlę – silnym źródłem fal radiowych.

Emisja promieni X jest prawdopodobnie wywoływana, gdy elektrony o wysokiej energii pochodzące z “radiowłókien” kolidują z zimnym gazem, który tworzy obłok o masie miliona Słońc. Zaobserwowany proces może być wytłumaczeniem tajemniczego pasa promieniowania X rejestrowanego wzdłuż płaszczyzny Drogi Mlecznej, a odkrytego prawie 30 lat temu.

Autor

Wojciech Rutkowski