Wykonane przez Chandrę w promieniowaniu X zdjęcie młodej gromady gwiazd NGC 346 ukazuje sercokształtną chmurę gorącego gazu. Dane uzyskane ze źródeł radiowych, optycznych i ultrafioletowych wskazują, że ta gorąca chmura szeroka na ponad 100 lat świetlnych jest pozostałością eksplozji supernowej, która miała miejsce tysiące lat temu.

Przodek tejże gwiazdy mógł być towarzyszem masywnej młodej gwiazdy odpowiedzialnej za jasne źrodło promieniowania X w środkowej części zdjęcia. Ta młoda gwiazda, HD 5980, jedna z najmasywniejszych obecnie nam znanych, jest obiektem, na którym zaobserwowano liczne erupcje w ostatniej dekadzie. Alternatywny model pochodzenia tej chmury gazu zakłada, że powstała ona właśnie w wyniku tych erupcji w sposób podobny do innego obłoku zaobserwowanego wokół masywnej gwiazdy Eta Carinae.

W przyszłości potrzebne będą jeszcze dodatkowe informacje, aby rozstrzygnąć, która z zaproponowanych wersji odpowiada rzeczywistemu procesowi powstania chmury. Zanim to nastąpi, natura serca w ciemności pozostanie tajemnicza.

Autor

Łukasz Wiśniewski