Widoczne przez kilka dni na Słońcu grupy plam uważaliśmy za wielkie, gdyż rozmiarami przewyższały Jowisza. Wszechświat pełen jest jednak gwiazd znacznie większych od Słońca i posiadających nieporównywalnie większe plamy.

Prezentowane zdjęcie przedstawia obraz gwiazdy HD 12454 uzyskany metodą dopplerowską. Wykorzystując niewielkie zmiany jasności gwiazdy w czasie jej obrotu udało się odtworzyć wygląd plamy znajdującej się na jej powierzchni. To największy tego typu obiekt jaki dotąd zaobserwowano.

Pionowy pasek po prawej stronie przedstawia skalę temperatur HD 12454, oznaczanej też XX Trianguli i będącej czerwonym olbrzymem świecącym w konstelacji Trójkąta. Gwiazdę można w jesienne wieczory dostrzec przez lornetkę.

Plama na powierzchni powstała, podobnie jak na Słońcu, na skutek występowania silnego pola magnetycznego.

Rozmiary gwiazdy porównać można z rozmiarami Słońca, które w tej samej skali umieszczono w lewym górnym rogu fotografii. Na Słońcu zaznaczono typową plamę.

Autor

Michał Matraszek