Satelita COROT odkrył nowa planetę pozasłoneczną, krążącej wokół gwiazdy tylko trochę masywniejszej od naszego Słońca. Odkryta planeta jest rozmiarów Jowisza. Jej okres obiegu dookoła macierzystej gwiazdy wynosi 9,2 dnia i stanowi drugi najdłuższy okres obiegu pośród odkrytych do tej pory planet pozasłonecznych.

Nowe odkrycie zostało nazwane COROT-exo-4b. Czas obrotu gwiazdy wokół własnej osi wynosi tyle samo, co okres obiegu planety. Stanowi to zaskoczenie dla naukowców – uważa się, że z powodu małej masy i oddalenia planety nie mają większego wpływu na rotację gwiazdy. Jak na razie nie wiadomo czy COROT-exo-4b i gwiazda znajdują się w synchronizacji od początku powstania układu ok. 1000 milionów lat temu, czy też synchronizacja miała miejsce później.

Obserwacje COROT-exo-4b trwały nieprzerwanie przez kilka miesięcy. Podczas obserwacji wykorzystano zjawisko tranzytu – rejestrowano niewielkie przyciemnienia w świetle gwiazdy, spowodowane przejściem planety przed jej tarczą.

Satelita COROT został wystrzelony w grudniu 2006 r. Od tego czasu obserwował już ponad 50 tysięcy gwiazd. Jest pierwszą misją kosmiczną, której celem jest poszukiwanie planet pozasłonecznych. Satelita znajduje się poza atmosferą Ziemi i został zaprojektowany z myślą znalezienia planet skalistych o rozmiarach zbliżonych do Ziemi.

Autor

Avatar photo
Agata Senczyna