Naukowcy z JPL (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology), wykorzystując dane z teleskopu WISE, odkryli najzimniejszy z dotąd zaobserwowanych obiektów gwiazdopodobnych.

Artykuł opracowała Hanna Nowicka

Dzięki danym obserwacyjnym dostarczonym przez WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) odkryto dotąd około 100 brązowych karłów. Na podstawie najnowszych informacji, sześć z nich możemy zaliczyć do typu widmowego Y. Do tej grupy należy także obiekt oznaczony jako WISE 1828+2650, który jest najzimniejszym znanym brązowym karłem. Jego temperatura nie przekracza 25oC (80oF). Do tej pory za najchłodniejsze uważano Ciemno, zimno – brązowy karzeł“>obiekty o temperaturze ok. 200oC.

Odkryte brązowe karły Y znajdują się w odległościach od 9 do 40 lat świetlnych od Słońca. Jeżeli aktualne informacje zostaną potwierdzone, to jeden z nowoodkrytych brązowych karłów Y o oznaczeniu WISE 1541-2250, zostanie uznany za siódmą z gwiazd najbliższych naszemu układowi słonecznemu. Dla porównania, najbliższa – Proxima Centauri – jest oddalona od nas o około cztery lata świetlne.

Badanie brązowych karłów może mieć duży wpływ na naszą wiedzę o formowaniu się gwiazd oraz atmosferach planet spoza naszego układu słonecznego. Wynika to z faktu, że atmosfera brązowego karła przypomina atmosferę gazowego olbrzyma, natomiast sama obserwacja w przypadku brązowego karła jest dużo prostsza, gdyż nie utrudnia jej silne światło gwiazdy macierzystej.

Wszystkie znane nam gwiazdy klasyfikujemy według typów widmowych. Przynależność gwiazdy do danej klasy wynika z tego, które pierwiastki pochłaniają światło w zewnętrznych warstwach, co z kolei zależy od temperatury. Główne typy widmowe od najgorętszych (ok. 50000 K) do najchłodniejszych to: O, B, A, F, G, K i M. Jednak istnieją obiekty zwane brązowymi karłami, które przypominają gwiazdy, lecz są zbyt lekkie aby mogła w nich zachodzić fuzja termojądrowa. W związku z tym, obiekty te stają się coraz chłodniejsze i nikną z czasem, aż jedyne światło jakie emitują ograniczy się do zakresu podczerwieni.

Aby możliwa była ich klasyfikacja, astronomowie dziesięć lat temu dodali typy widmowe L, T oraz Y. Istnienie obiektów należących do typu Y zakładano dotąd tylko teoretycznie. Dopiero teraz znamy przykłady brązowych karłów, które można zaklasyfikować do tej klasy. Zauważenie słabej poświaty tych obiektów było możliwe dzięki obserwacjom w zakresie podczerwieni jakie prowadził teleskop WISE. Jego misja już została zakończona, jednak prace nad danymi, które dostarczył, cały czas trwają. Badania dotyczące brązowych karłów były jednym z ważniejszych celów misji WISE, który zidentyfikował obiekty mogące zaliczać się do tej grupy. Do bardziej szczegółowych badań wykorzystano teleskop Spitzera (SST, Spitzer Space Telescope), teleskop Hubble’a oraz kilka spośród największych teleskopów na powierzchni Ziemi.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu