Odkryto planetę 4,5 razy cięższą niż Ziemia. Krąży ona w ekosferze niedalekiej gwiazdy, należącej do układu potrójnego.

Artykuł przygotowali uczestnicy Zimowych Warsztatów w Brzesku.

Nowoodkryta planeta (GJ667Cc) obiega gwiazdę macierzystą w 28 dni. Oprócz niej w układzie znajduje się odkryta w 2009 roku planeta, leżąca na ciaśniejszej orbicie i okrążająca gwiazdę w nieco ponad 7 dni. Odkrycia dokonano za pomocą naziemnych teleskopów, a układ wymaga dalszych obserwacji, gdyż niewykluczone, że w układzie znajdują się inne obiekty.

Gwiazda macierzysta układu, nazwana GJ667C i oddalona od Ziemi o 22 lata świetlne, jest gwiazdą karłowatą o typie spektralnym M. Pozostałe dwa składniki układu potrójnego gwiazd należą do pomarańczowych karłów typu K. W porównaniu do Słońca, obserwowane gwiazdy posiadają 4 razy mniej ciężkich pierwiastków niezbędnych do tworzenia planet. Szybkie odkrycie planet wokół takich gwiazd było więc zaskoczeniem dla astronomów, w związku z czym wysunięto wniosek, że w naszej galaktyce takie układy nie są rzadkością.

Porównanie stref dla Słońca oraz dla GJ667C, gdzie istnieje woda w stanie ciekłym na powierzchni planet. Szare obszary pokazują, dokąd będzie sięgała ekosfera w zależności od stopnia zachmurzenia planety. Zewnętrzna krawędź strefy jest zaznaczona linią przerywaną. Dokładne położenie granic stref zależy od parametrów fizycznych, które obecnie są jeszcze nieznane.     Źródło: Guillem et al. 2012.

Planeta GJ667Cc znajduje się w ekosferze – temperatura na jej powierzchni jest odpowiednia, by występowała tam woda w stanie ciekłym. Energia dostarczana z gwiazdy macierzystej w postaci promieniowania podczerwonego jest niewiele niższa od całkowitej energii, jaką Ziemia otrzymuje od Słońca.

Zespół naukowców, który dokonał odkrycia, korzystał z publicznych danych Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), z nowych pomiarów dokonanych przez spektrograf Echelle, należący do Obserwatorium Kecka oraz teleskopu Magellan II. Planetę odkryto dzięki wykryciu niewielkich wahań w ruchu gwiazdy, spowodowanych przez oddziaływanie grawitacyjne.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu