Najważniejsze informacje:

  • Cel: Niska Orbita Okołoziemska (LEO)
  • Typ misji: badanie Ziemi
  • Organizacja/Firma: China Great Wall Industry Corporation
  • Rakieta nośna: Long March 6
  • Miejsce startu: miejsce startowe 16, Taiyuan, Chiny
  • Payload: prawdopodobnie satelity Ningxin-1

Inne:

Nie zostało potwierdzone, czy rakieta Long March 6 wyniesie na orbitę okołoziemską satelity z serii Ningxin-1, zwane także Zhongzi. Zawartość payloadu została określona na podstawie informacji o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Chinami.

Ningxin-1 są komercyjnymi satelitami teledetekcyjnymi, należącymi do Ningxia Jingui Information Technology Co. Ltd. Zostały zgłoszone jako część komercyjnego systemu SIGINT, służącego do satelitarnego monitorowania sygnałów widma EM.

Autor

Anna Wizerkaniuk

Z wykształcenia inżynier elektronik, studiuje elektronikę na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat