Najważniejsze informacje:

  • Cel: Niska Orbita Okołoziemska (LEO)
  • Typ misji: badanie Ziemi
  • Organizacja/Firma: China Great Wall Industry Corporation
  • Rakieta nośna: Long March 6
  • Miejsce startu: miejsce startowe 16, Taiyuan, Chiny
  • Payload: prawdopodobnie satelity Ningxin-1

Inne:

Nie zostało potwierdzone, czy rakieta Long March 6 wyniesie na orbitę okołoziemską satelity z serii Ningxin-1, zwane także Zhongzi. Zawartość payloadu została określona na podstawie informacji o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Chinami.

Ningxin-1 są komercyjnymi satelitami teledetekcyjnymi, należącymi do Ningxia Jingui Information Technology Co. Ltd. Zostały zgłoszone jako część komercyjnego systemu SIGINT, służącego do satelitarnego monitorowania sygnałów widma EM.

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek